GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Kalendarz imprez

CZERWIEC 2019

GOK Gminy Leżajsk zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu

planowanych przez siebie imprez.

Data

Godzina

Nazwa imprezy

Organizator

czerwiec

 

Próby dziecięcego zespołu tanecznego "Malinki" przed występem podczas "Święta Wsi Malenisk"

OK Maleniska

2 czerwca

14.00

Udział Orkiestry w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Potoku

GOK Potok

2 czerwca

15.00

Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich "Włościańskie Jadło" w Giedlarowej

GOK Gminy Leżajsk

5 czerwca

10.00

Spotkanie teatrzyków

z Wierzawic i z Chałupek Dębniańskich

OK Wierzawice

5 czerwca

15.30

Dyskoteka dla dzieci z zabawami i konkursami

OK Wierzawice

5 czerwca

16:00

Warsztaty plastyczne - "Folklor po naszemu".

OK Maleniska

6-7 czerwca

10.00

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I SP w Wierzawicach

Biblioteka, współpraca

OK w Wierzawicach

7 czerwca

9.00

Wyjazd grupy teatralnej do Chałupek Dębniańskich na występ z bajką "Czerwony Kapturek"

OK Wierzawice,

OK Chałupki Dębniańskie

8 czerwca

8.00

Obrady Koła Łowieckiego

Koło Łowieckie, OK Brzóza Królewska

9 czerwca

15:00

Wyjazd KGW Maleniska, Zespół "Malina" na "Bezalkoholowy Piknik Rodzinny w Przychojcu".

KGW Maleniska

9 czerwca

16.00

Dzień Dziecka

Organizowanie konkursu plastycznego dla dzieci

Zespół Szkół w Dębnie

OK. Dębno

9czerwca   Piknik Rodzinny w Starym Mieście połączony z 70-leciem LKS
„Staromieszczanka”
LKS „Staromieszczanka”, Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, Radni, Sołtys, OSP

13 czerwca

16.00

Zajęcia artystyczne dla dzieci

OK Piskorowice

18 czerwca

17.00

Koncert Tańca-

Występy zespołów tanecznych z Wierzawic, Piskorowic, Rzuchowa, Dębna

OK. Wierzawice

OK. Dębno

15 czerwca

8.00

Bieg „Tropem Brzózańskiego Wilka”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Król., GOK, OK Brzóza Królewska, KGW, OSP, ZS

16 czerwca

14.00

Piknik Integracyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej .,,Wesołe i Bezpieczne Wakacje"- 

Stowarzyszenie Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe

Współpraca z Ośrodkiem kultury, Szkołą Podstawową i KGW

16 czerwca

14.00

Występ zespołu Brzozoki w Górnie

Parafia Górno

16 czerwca

16.00

Festyn na powitanie wakacji „Na jagody”

KGW, OK Biedaczów

17 czerwca

16.00

Zabawy na wolnym powietrzu- Grill dla dzieci biorących udział w kołach i grupach zainteresowań działających przy OK.

OK Wierzawice

18 czerwca

13.00

Wspólne czytanie baśni – zakończone konkursem.

GOK Dębno Biblioteka Publiczna

Świetlica szkolna

20 czerwca

15.00

Spotkanie dla dzieci uczęszczających na kółko teatralne „Niezapominajka”

OK Piskorowice

25 czerwca

9.00

Wycieczka rowerowa na powitanie wakacji

OK Biedaczów

25 czerwca

14.00

Ognisko - (pieczenie kiełbasy, lody i ciasteczka) dla dzieci i młodzieży udzielającej się w OK - w zajęciach pozalekcyjnych

OK w Chałupkach Dębniańskich

26 czerwca

15.00

Wycieczka rowerowa wraz z ogniskiem dla seniorów

OK Piskorowice

30 czerwca

15.00

Święto Kwitnącej Lipy w Przychojcu

KGW, GOK, organizacje społeczne