GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Gminna Parada Straży Grobowych i Jubileusz w Chałupkach Dębn.

turki mPiękną 70- letnią rocznicę istnienia obchodziła Straż Grobowa „Turki" w Chałupkach Dębniańskich. Z tej właśnie okazji w dniu 07.05. 2017r. w Chałupkach Dębniańskich odbyła się Gminna Parada Straży Grobowych pod honorowym patronatem Wójta Gminy Leżajsk pana Krzysztofa Sobejko.

Parada rozpoczęła się o godz.11.00 przemarszem Turków ulicami Chałupek Dębniańskich, a wzięło w niej udział 8 oddziałów ,,Turków" wraz z zaproszonymi honorowymi gośćmi przy dźwiękach orkiestr dętych z Tryńczy i Brzózy Królewskiej w asyście mażoretek udali się na uroczystą Mszę Świętą, która rozpoczęła się o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła w Chałupkach Dębniańskich. Po zakończonej Mszy Św. odziały paradnie przemaszerowały drogą powrotną na plac przy Ośrodku Kultury w Chałupkach Dębniańskich. Dalszy ciąg powyższej uroczystości składał się z dwóch części, a mianowicie odbyło się uroczyste otwarcie estrady tzw. ,,GRZYBKA" po kapitalnym remoncie oraz pokazu musztry paradnej przez poszczególne oddziały Turków. Na wstępie konferansjer Magdalena Niemczyk powitała wszystkich przybyłych gości, a zespół śpiewaczy ,,Chałupczanie" działający przy miejscowym Ośrodku Kultury po krótce przedstawił w piosence jak i od czego zaczęto remont oraz czyja w tym zasługa. W słowach piosenki wielkie podziękowania kierowane zostały pod adresem pana wójta Krzysztofa Sobejko jak też miejscowego radnego gminy pana Dominika Ogryzka. Następnie przez poproszonych gości honorowych w osobie: Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejko, Radnego Rady Gminy Dominika Ogryzka, Sołtysa wsi Piotra Szpila, Dyrektora GOK Marka Krauza oraz księdza proboszcza Jana Szczepaniaka przecięta została szarfa co oznaczało otwarcie,,grzybka". Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego Marek Ordyczyński i Stanisław Bartnik, Skarbnik Gminy Leżajsk Lucyna Bednarz, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk Kazimierz Krawiec, Radny Rady Gminy Daniel Szary, Sołtys Piskorowic Aleksander Dudek (Usługi w zakresie robót budowlanych), który wraz z Tomaszem Pęcakiem (Firma "Gruncik") reprezentowali wykonawców remontu. Gościliśmy także przedstwiacieli Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku i Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Część oficjalną otworzył wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko witając przybyłych zaproszonych gości, oddziały TURKOW, orkiestry dęte, mażoretki jak też przybyłych mieszkańców z Chałupek Dębniańskich oraz ościennych miejscowości. Wójt złożył miejscowej Straży Grobowej gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu. Następnie zasłużonym wręczył puchary, listy gratulacyjne poszczególnym drużynom oraz indywidualnym osobom w dowód uznania za poświęcony czas i wieloletnią wartę w szeregach TURKÓW. Mówiąc dalej warta w szeregach Turków to wyraz dbałości o piękno tradycji ziemi ojczystej oraz bardzo dobry przykład alternatywnego patriotyzmu i żywej postawy chrześcijańskiej.
Po części oficjalnej i otwarciu estrady ,,GRZYBKA" wszyscy uczestnicy mogli podziwiać pokaz musztry paradnej poszczególnych zaproszonych ośmiu oddziałów Turków z sąsiadujących miejscowości. Musztra odbywała się przy dźwiękach orkiestr dętych z Brzózy Królewskiej oraz Tryńczy. Niebywale piękny popis dały mażoretki co jeszcze bardziej uświetniło powyższą imprezę.
W mustrze paradnej brały udział odziały Turków z następujących miejscowości:
Chałupki Dębniańskie dwie drużyny - seniorzy pod dowództwem p. Ryszarda Wojnarskiego natomiast drużynę młodych prowadził komendant p. Paweł Nykiel, Tryńcza gdzie główny dowodzący to Wójt Gminy Tryńcza pan Ryszard Jędruch wraz z orkiestrą dętą pod dyrygenturą p. Edwarda Myłka i pięknymi mażoretkami, Grodzisko Nowe prowadził i mu dowodził p. Marek Pysz, Grodzisko Dolne maszerowało pod dowództwem p. Jana Kulpy, Giedlarowa pod dowództwem p. Grzegorza Czupicha, Wierzawice z dowódcą p. Tadeuszem Bochenkiem, Gwizdów z dowódcą p. Grzegorzem Filipem. Przepiękne widowisko jest fenomen kulturowym i na pewno długo utkwi mieszkańcom w pamięci i nie tylko. Po zakończonej mustrze paradnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wojskową grochówkę przygotowaną przez pana Tomasza Filipa z KP PSP w Leżajsku we współpracy z członkiniami KGW z Chałupek Dębniańskich. Ta wspaniała impreza została zakończona pierwsza majową integracyjną zabawą taneczną pod gwiazdami przy zespole „Wild"
Gminna parada Turków została przygotowana przez komitet organizacyjny we współpracy z
Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Leżajsk ,Ośrodkiem Kultury w Chałupkach Dębniańskich, radnym Gminy Leżajsk, KGW, sołtysem, OSP.
Szczególnie serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy:
Browarowi Leżajsk Grupa Żywiec S.A., Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku, PHU LOBO Sp. J.
Smak Górno, Texpol Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k , Gospodarstwo rolne Anna i Stanisław Miś,
Gospodarstwo rolne Robert Rogucki, Sklep – Krystyna i Wiesław Nykiel, Sklep – Krystyna i Stanisław Czerwonka, OSP z Dębna oraz wszystkim ludziom dobrej woli i młodzieży chętnie niosącej pomoc.
Za patronat medialny składamy podziękowania mediom: TVP3 –Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Nowiny- Gazeta Codzienna, portal nowiny24.pl, Tygodnik Sztafeta.