GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

KGW z Rzuchowa na Jarmarku Kapuścianym

kapusta rzuchowPodczas imprezy jaka miała miejsce w Wierzawicach 17 września br. z pośród wielu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Leżajsk swoje stoisko z kapuścianym jadłem miało również Koło Gospodyń Wiejskich z Rzuchowa.

Za udział Panie otrzymały podziękowanie od organizatorów oraz nagrodę Wójta Gminy Leżajsk.