GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

"Jak to ze lnem było" w Biedaczowie

len10.09.2017r. na placu przy Ośrodku Kultury w Biedaczowie  odbyła się premiera bajki "Jak to ze lnem było". W przepiękny, pogodny wieczór zgromadziła si.ę spora liczba miłosników teatru plenerowego.

Wśród zaproszonych gości był Ks. Proboszcz Kazimierz Rojek. Obsługę techniczną imprezy bezpłatnie zorganizowała firma "Więcart" - czyli pan Janusz Więcław wraz z synami  Marcinem i Radkiem. Oświetlenia użyczył Kościół Parafialny i OSP w Biedaczowie a strażacy zadbali za ład i porządek  podczas spektaklu.
Widowisko zostało zrealizowane w ramach programu "Zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży w Gminie  Leżajsk". Na zakończenie bajkowy król rozdawał dzieciom słodycze ufundowane przez Piekarnię GS"SCh" w Żołyni.