GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Jarmark Kulturalny "Na Michała" w Giedlarowej

michal mPodobnie jak w latach ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej przy wsparciu Wójta Gminy Leżajsk oraz Parafii pw. Świętego Michała Archanioła zorganizował imprezę folklorystyczną pod nazwą Jarmark Kulturalny „Na Michała", która odbyła się 24 września 2017 r. na parkingu przy Kościele Parafialnym w Giedlarowej.

Współorganizatorem imprezy byli także Radni i Sołtys Giedlarowej, Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej na czele z przewodniczącą panią Władysławą Wojtaś, a przy jej zabezpieczeniu pomogli druhowie OSP w Giedlarowej na czele z prezesem panem Jaromirem Burkiem.
Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Michała" to impreza organizowana w okolicach odpustu parafialnego. Towarzyszą jej wystawy oraz prezentacje zespołów śpiewaczych i tanecznych, kiermasze oraz atrakcje dla dzieci. Swoją obecnością zaszczycili nas goście w osobach: Proboszcza Parafii w Giedlarowej księdza Jana Balickiego, Przedstawiciela Wójta Gminy Leżajsk - Skarbnika Gminy Leżajsk pani Lucyny Bednarz, Radnego Powiatowego i jednocześnie Sołtysa Giedlarowej pana Zdzisława Duszyńskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Leżajsk pana Dariusza Mędrka, Radnych Rady Gminy Leżajsk: pana Krzysztofa Wiecha, pani Zofii Dąbek, pani Zofii Woś i pana Tadeusza Walani, Dyrektora GOK pana Marka Krauza, Dyrekcji ZS w Giedlarowej: pani Lidii Stępniowskiej i pani Wiesławy Krauz, Dyrektora Gminnej biblioteki Publicznej pani Krystyny Niemczyk, Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Kobiet pani Janiny Kuźniar wraz z delegacją KGW w Albigowej. Program artystyczny był niezwykle zróżnicowany i bardzo bogaty. W części artystycznej prezentowały się zespoły z terenu gminy Leżajsk: „Folusz", „Mały Folusz" i „Maraton Boogie" z Giedlarowej oraz „Brzozoki" z Brzózy Królewskiej. Gościliśmy także zespoły z Kamienia: Zespół Pieśni i Tańca „Kamień", Zespół Śpiewaczy „Kamieniacy" oraz Młodzieżową Kapelę Ludową „To i Hola". Na podsumowaniu części artystycznej wystąpiła Kapela Podwórkowa „Beka" z Przeworska. Finał wspólnego świętowania był emocjonujący za sprawą loterii fantowej, która trwała w czasie występów - wśród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody, m.in. tablety i telefon bezprzewodowy ufundowane przez Wójta Gminy Leżajsk pana Krzysztofa Sobejko. Drobne upominki ufundowała także firma Enformatic montująca w Giedlarowej internet światłowodowy. Na zakończenie giedlarowskiego Jarmarku odbyła się zabawa taneczna przy zespole Fenix.
Gorące podziękowania należą się partnerom i sponsorom, którzy włączyli się w organizację Jarmarku:
- Wójtowi Gminy Leżajsk,
- Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Giedlarowej,
- Radnym i Sołtysowi wsi Giedlarowa,
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Giedlarowej.
- Spółce Stare Miasto-Park w Wierzawicach,
- ZPOW „Hortino" Sp. Z o.o. w Leżajsku,
- Biogazowni OZE11,
- Mirosławowi Kłosowskemui Drukarnia Emka,
- Waldemarowi Burkowi Delikatesy Centrum,
- Zygmuntowi Osipowi Masarnia w Wierzawicach,
- Romanowi Kochmanowi Dom weselny Bocarlo,
- firmie Enformatic – internet światłowodowy.