GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

V Gminny Przegląd Pieśni Biesiadnej w Giedlarowej

biesiada m22 października 2017 roku w GOK w Giedlarowej odbył się "V Gminny Przegląd Pieśni Biesiadnej''. Organizatorem Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk, a wzięło w nim udział 8 zespołów z terenu gminy:


- Zespół „Chałupczanie" z Chałupek Dębniańskich,
- Zespół „Malina" z Malenisk,
- Zespół "Dębnianie" z Dębna,
- Zespół "Wierzawianie" z Wierzawic,
- Zespół "Brzozoki" z Brzózy Królewskiej,
- Zespół "Jagoda" ze Starego Miasta,
- Zespół "Cantilenae" z Dębna,
- Zespół "Kalina" z Przychojca.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Radny powiatowy -sołtys Giedlarowej pan Zdzisław Duszyński, Skarbnik Gminy Leżajsk pani Lucyna Bednarz, Radni Rady Gminy Leżajsk pani Zofia Dąbek i pan Tadeusz Walania, Dyrektor OK w Nowej Sarzynie Bogusław Rup, a także kierownik artystyczny Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży "Galicja" we Lwowie pan Jarosław Bytkaluk.
Wszyscy artyści występujący podczas przesłuchań konkursowych zaprezentowali wysoki poziom wokalny i wizualny za co otrzymali gromkie brawa. Dodatkową atrakcją Biesiady był występ dziecięcego zespołu tanecznego "DIA-Dance" ze Lwowa. Przegląd był nie tylko okazją do wymiany doświadczeń muzycznych, ale stworzył również możliwość do zawarcia nowych znajomości i integracji środowisk związanych z zespołami działającymi na terenie Gminy Leżajsk.
Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców komisja konkursowa powołana przez organizatora w składzie:
- Marek Krauz, dyrektor GOK Gminy Leżajsk, pomysłodawca Przeglądu,
- Lucyna Bednarz, Skarbnik Gminy Leżajsk,
- Bogusław Rup, Dyrektor OK w Nowej Sarzynie,
- Jarosław Bytkaluk, kierownik artystyczny Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży "Galicja" we Lwowie,
postanowiła przyznać wyróżnienia dla wszystkich zespołów biorących udział w Przeglądzie za zaangażowanie w stworzenie nowego wizerunku zespołu. Ponadto przyznano 3 nagrody rzeczowe, które otrzymali: za I miesjce - Zespół "Cantilenae" z Dębna, za II miejsce Zespół "Brzozoki" z Brzózy Królewskiej oraz za miejsce III Zespół "Kalina" z Przychojca.
Po zakończeniu części konkursowej odbyła się wspólna biesiada z udziałem wszystkich zespołów.
Organizatorzy serdecznie dziękują wspaniałym zespołom biorącym udział w Przeglądzie oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej za pomoc w organizacji imprezy.