GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Zespół Brzozoki w Dobryniowie w powiecie krasnystawskim

12 maja 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Kolonii Dobryniódobrynioww odbył się Jubileusz 40-lecia Zespołu Śpiewaczego SAMI SWOI z Dobryniowa. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości miedzy innymi i Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko.

Na ten szczególny jubileusz zaproszony został również zespół Brzozoki z Brzózy Królewskiej. Dziękujemy Dyrektorowi GOK panu Dariuszowi Zawada oraz gospodarzom za zaproszenie i bardzo miłe przyjęcie.