GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Flet zaczarowany w Biedaczowie

26.08.2018r. Ośrodek Kultury w Biedaczowie zorganizował kolejną premierę teatru plenerowego "Imaginacja" -b yła to bajka dla dzieci i dorosłych "Flet zaczarowany". Spektakl został zrealizowany i sfinansowany przez Urząd Gminy Leżajsk w ramch projektu "Zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży w Gminie Leżajsk". Pomimo  bardzo niesprzyjającej pogody spektakl odbył się i zgromadził liczną publiczność.Wśród obecnych byli miedzy innymi ks.proboszcz  Kazimierz Rojek, Wójt  Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko oraz gość  specjalny - aktor teatru "Maska" w Rzeszowie-Andrzej  Piecuch.
W  nagrodę za  wystawienie widowiska  Teatr Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie  ufundował  całej grupie teatralnej wstęp na spektakl teatralny w ramach  Międzynarodowego Przeglądu Teatrów odbywającego się obecnie  w Rzeszowie. Wójt natomiast zasponsorował transport i posiłek dla wszystkich aktorów. Światło i dźwięk zapewniła   bezpłatnie  firma "Więc-Art", nad porządkiem imprezy czuwali  strażacy z OSP w Biedaczowie, natomiast piekarnia w Żołyni  ufundowała dla dzieci słodki poczęstunek.