GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Zanim wrócą bociany - zajęcia w Wierzawicach

13 lutego 2019 r. w Ośrodku Kultury w Wierzawicach odbyły się zajęcia pt:"Zanim wrócą bociany"- zimowe krajobrazy i pejzaże. Dzieci wykonały prace plastyczne przy zastosowaniu ciemnego kartonu, kredy i waty.

Powstały ciekawe zimowe obrazy. Uczestnicy brali również udział w zabawie: nakręcona zabawka oraz w quizie przygotowanym przez Lucynę Murdzię z Gminnej Biblioteki Publicznej. Zajęcia pozwoliły na rozwijanie u dzieci zdolności manualnych, kreatywności, wyobraźni, dostrzegania piękna w otaczającym świecie również na budzenie satysfakcji z wykonanej pracy.