GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Spektakl "Świat w walizce" w Brzózie Królewskiej

Dopełnieniem Gminnych Obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowanych w Brzózie Królewskiej był spektakl muzyczny "Świat w walizce" przedstawiony w tym samym dniu w godzinach wieczornych w miejscowym Ośrodku Kultury.Wykonawcami była grupa teatralna BROADWAY działająca przy GOK w Giedlarowej, której opiekunem, a zarazem reżyserem spektaklu jest dyrektor GOK pan Marek Krauz. Dziękujemy artystom za wspaniały występ.