GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Wierzawicach

Hej na siwym, hej na koniu,
Jedzie Święty Mikołaj
Śnieżek ściele się po błoniu
Zapowiada zimę raj.


Dzieciom grzecznym i posłusznym,
Dużo podarunków da.
A niegrzecznym, nieposłusznym
Tylko rózgę zostawia.
5 grudnia do pięknie przybranej sali Ośrodka Kultury w Wierzawicach przybył Święty Mikołaj z prezentami. Gromadka dzieci oczekujących na Świętego Mikołaja wysłuchała opowieści o Świętym Mikołaju i pięknie odpowiadała na zagadki związane z przybyłym gościem.