GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Szkolenie rolników w Wierzawicach

25 lutego 2020 r. w Ośrodku Kultury w Wierzawicach odbyło się szkolenie rolników „Promowanie prawidłowej technologii uprawy zbóż” przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Leżajsku.