GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Teatr z Wierzawic z występem w Hucisku

16 lutego podczas uroczystości Dnia Seniora w Hucisku wystąpiła grupa teatralna z Wierzawic z przedst. "Wdowa na wydaniu". Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich z Huciska a w szczególności pani Grażynie Buczkowskiej przewodniczącej koła za zaproszenie i miłe przyjęcie. Pozdrawiamy serdecznie organizatorów i mieszkańców Huciska. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzawicach za transport.