GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Przygotowania do Niedzieli Palmowej w Hucisku

…Palmy pachną jak łąka
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,
A przy mamie tata.
I my.


Wiosna na nas
zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.
Wpuśćmy wiosnę,
Niech słońcem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie
jak wiosna wesołe!”
"Wielkanocny stół" E. Skarżyńska
Niedziela Palmowa zwana też „Kwietną” lub „Wierzbową”, to święto, które rozpoczyna Wielki Tydzień. Zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła różnobarwne palmy.
W tradycji kościelnej palma posiada głębokie treści religijne, oznacza zarówno męczeństwo, jak i triumf, a zatem Mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa. Liczne znaczenia symboliczne ma także palma w tradycji ludowej. Jako zielona gałązka jest przede wszystkim symbolem życia i sił witalnych, a także corocznej odnowy roślin, zapowiedzią ich kwitnienia i owocowania. W polskiej obrzędowości palma pełniła też wiele innych funkcji. Ustawiana w oknie w czasie burzy miała chronić domy przed piorunami. Przechowywano ją w domu (zazwyczaj za świętym obrazem), wierząc, że będzie chronić od wszelkiego zła.
Palma wielkanocna ma być kolorowa jak wiosna. I nasza palma właśnie taka jest.
Przystrojona własnoręcznie wykonanymi kwiatami z krepiny, zielonymi gałązkami oraz suszonymi kłosami traw.
Palme wielkanocną wykonały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Hucisku pielęgnując w ten sposób naszą piękną polską tradycję.