GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

PROJEKTY 2012

W roku 2012 przez Gminny Ośrodek Kultury został zrealizowany projekt: „Zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Brzózie Królewskiej" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury o wartości 107 070 zł i dofinansowaniu MKiDN w wysokości 48.000 zł.

Dzięki realizacji tego projektu zakupiono:

- instrumenty muzyczne,

- zestaw multimedialny,

- zestaw nagłośnieniowy,

Realizacja projektu umożliwia profesjonalne przygotowanie różnorodnych imprez, zwłaszcza plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk.

Projekty złożone przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w II półroczu 2012 roku

1. FUNDACJA ORANGE

Tytuł projektu: Mikołaj jest dla wszystkich – spotkanie integracyjne dzieci zdrowych i niepełnosprawnych z terenu powiatu leżajskiego

Data złożenia wniosku: 23.06.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 10 300,00 zł

Wnioskowana kwota: 9 000,00 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

Projekt nie uzyskał dofinansowania.

2. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA „PRO CARPATHIA" W RZESZOWIE

Tytuł projektu: „Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich –Włościańskie Jadło" w Giedlarowej

Data złożenia wniosku: 13.07.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 15 170,00 zł

Wnioskowana kwota: 12 894,50 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując dofinansowanie.

3. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „REGION SANU I TRZEBOŚNICY" w Wierzawicach - małe projekty LEADER, PROW NA LATA 2007-2013

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez utworzenie kółek fotograficznych

Data złożenia wniosku: 27.07.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 29 331,60 zł

Wnioskowana kwota: 19 197,13 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy" i został skierowanych do finansowania do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

4. NARODOWE CENTRUM KULTURY w Warszawie

Tytuł projektu: Giedlarowska Akademia Sztuki przy GOK w Giedlarowej

Data złożenia wniosku: 10.09.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 25 000,00 zł

Wnioskowana kwota: 20 000,00 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

Projekt nie uzyskał dofinansowania.

5. FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO „DEMOS" w Krakowie

Tytuł projektu: Świetlicowo – doposażenie świetlicy oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży, połączone z edukacją ekologiczną, integracją społeczną oraz popularyzacją zdrowego trybu życia

Data złożenia wniosku: 25.10.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 11 000,00 zł

Wnioskowana kwota: 7 000,00 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

Projekt oczekuje na ocenę pod względem formalnym i merytorycznym.