GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej rozpoczęło swoją działalność w Grudniu 2008 roku w ramach Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk. Siedziba CIT mieści się w budynku GOK w Giedlarowej.

Do głównych zadań CIT należy:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb

dotyczących turystyki,

2) gromadzenie i przetwarzanie i udostępnianie informacji turystycznej,

3) tworzenie i aktualizacja gminnej bazy danych zawierającej informacje o obiektach, oferowanych usługach, walorach i produktach turystycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych nośników informacji,

4) prowadzenie punktu informacji turystycznej,

5) promowanie walorów turystycznych gminy oraz udzielanie informacji turystycznej.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania naszej Gminy i okolic.

Gmina Leżajsk jest rozległą terytorialnie gmina wiejską o charakterze rolniczo-przemysłowym, położoną w północnej części województwa podkarpackiego. Jest największą obszarowo i ludnościowo gmina wiejską (20,5 tyś. mieszkańców) powiatu leżajskiego. Obejmuje tereny Doliny Sanu i Płaskowyżu Kolbuszowskiego otoczone lasami, będącymi pozostałością Puszczy Sandomierskiej. Składa się z 12 sołectw- kilku miejscowości dużych liczących od 2 do 4 tyś. mieszkańców oraz pozostałych mniejszych. Jest gminą atrakcyjną turystycznie oraz przyjazną przedsiębiorczości. Znajduje się tutaj wiele atrakcji turystycznych (bazylika ze słynnymi organami i klasztor o.o. Bernardynów), działają liczne gospodarstwa agroturystyczne oraz park przemysłowy. Jej bogactwem kulturowym jest kultywowanie ludowych tradycji i obyczajów, które nieuchronnie odchodzą w zapomnienie. W sezonie wiosenno-jesiennym odbywają się u nas imprezy kulturalne i sportowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a ich głównym organizatorem jest Ośrodek Kultury.

Do szczególnie ważnych imprez ze względu na wartości kulturowe upowszechniające i utrwalające lokalna kulturę ludową należą:

Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich –WŁOŚCIAŃSKIE JADŁO” w Giedlarowej,

 Jarmark Kulturalny „Na Michała” w Giedlarowej,

Kapuściany Jarmark w Wierzawicach,

Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Wierzawicach,

Obrzędy jesienne  - pieczony ziemniak - w  Brzózie Królewskiej,

„Święto Kwitnącej Lipy”- impreza folklorystyczna w Przychojcu.

W Gminie Leżajsk organizowane są także imprezy o innym charakterze np.:

„Międzynarodowe Zawody Pucharu Świata Modeli latających na uwięzi w Wierzawicach.

Powiatowy Piknik Integracyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Chałupkach Dębniańskich

Jarmark Ekologiczny w Biedaczowie

Zawody jeździeckie

Zapraszamy !!!
Naprawdę warto!!!

cit