GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

O gminie Leżajsk

Rys historyczny naszej gminy.

         Ślady pojawienia się pierwszych 833445osad na terenie naszej gminy pochodzą z epoki kamiennej. Występują również znaleziska z okresu kultury łużyckiej. Najstarszą miejscowością gminy jest Stare Miasto. Pierwsze wzmianki o pojawieniu się tej osady pochodzą z XIII wieku. Na drzwiach starej drewnianej cerkwi w tejże miejscowości wyryta była data 1228 (rok budowy). Zabytek ten jednak nie dotrwał do naszych czasów – około 1860 roku cerkiew spłonęła.

W Starym Mieście od najdawniejszych czasów znajdowywała się ważna przeprawa prze San, a także port rzeczny.

760488

         W XIV wieku istniały już Wierzawice, Dębno i Giedlarowa, w której w 1439 roku powstała parafia. W latach 1934 – 1955 i 1973 – 1976 miejscowość ta była siedzibą gminy. Na terenie naszej gminy odnaleźć możemy zabytki budownictwa ludowego: chałupy, budynki gospodarcze oraz pochodzące przeważnie z XIX wieku przydrożne kapliczki.

         Jeśli zaś chodzi o obiekty najbardziej atrakcyjne turystycznie to należy wymienić przede wszystkim murowany dwór klasycystyczny z pierwszej połowy XIX wieku w Piskorowicach-Mołyniach, murowana cerkiew z 1913 roku w Starym Mieście (obecnie kościół), zespół folwarczny w Wierzawicach – oficyna podworska z 1880 roku i spichlerz z 1928 roku.
         Pod względem walorów turystycznych i przyrodniczych najatrakcyjniejszą miejscowością gminy Leżajsk jest Brzóza Królewska, wzmiankowana w 1565 r. jako łowisko leśne "za brzozą". Jej część została włączona do utworzonego w 1992 r. Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (11 800 ha - 75% jego powierzchni stanowią lasy) z rezerwatem torfowiskowym "Suchy Ług". W miejscu połączenia potoku Tartacznego i rzeki Tarlaka utworzono sztuczny zbiornik wodny zwany potocznie "zalewem". W tym właśnie miejscu dla wczasowiczów, którzy chcą spędzić wakacyjny urlop nad wodą, w otoczeniu lasów, przygotowano miejsca w domkach campingowych i pole namiotowe. Przy ogólnodostępnym kąpielisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, rowery wodne). Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy. Ośrodek dysponuje pawilonem sanitarnym z natryskami, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, punktami małej gastronomii, dużym parkingiem dla zmotoryzowanych, boiskami do gier zespołowych, wyznaczonymi miejscami na ogniska i placami zabaw dla dzieci. Rodziny, które chcą spędzić wakacje bliżej natury mogą, również skorzystać z oferty coraz liczniejszych gospodarstw agroturystycznych, natomiast zorganizowane grupy i wycieczki z całorocznej bazy Szkoły Podstawowej w Wierzawicach, która dysponuje 30 miejscami noclegowymi, stołówką szkolną, siłownią, boiskami sportowymi oraz kortami tenisowymi.

          Nieopodal zalewu, na rzece Tarlaka swoje żeremia urządziły bobry, które stanowią atrakcję zoologiczną okolicy. Ich działalność związana z budową tam spowodowała powstanie spiętrzeń i rozlewisk, które dodają niewątpliwego uroku temu zakątkowi. Dodatkową atrakcję tego miejsca stanowią pozostałości leśnego parku Potockich, które tworzą stawy wraz z wiekowymi modrzewiami, sosnami, dębami i brzozami, układającymi się w widoczne aleje; kapliczka wzniesiona w 1923 r., poświęcona "Kochanej Dziuli, ze Steckich Adamowej Potockiej", oraz leżący nieopodal pamiątkowy głaz z wyrytym napisem "Ś.P. Adamowi Zamoyskiemu, na wieczną pamiątkę, Alfred i Jerzy Potoccy, 1933".

Miejscowości wchodzące w skład naszej gminy

Biedaczówmapa

Brzóza Królewska

Chałupki Dębniańskie

Dębno

Giedlarowa

Gwizdów

Hucisko

Maleniska

Piskorowie

Przychojec

Rzuchów

Stare Miasto

Wierzawice