GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

2013

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA „PRO CARPATHIA" W RZESZOWIE

Tytuł projektu: „Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich –Włościańskie Jadło" w Giedlarowej

Data złożenia wniosku: 13.07.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 15 170,00 zł

Wnioskowana kwota: 12 894,50 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

Projekt został zrealizowany w terminie 01.03.2013 r. - 30.06.2013 r.

 

2. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „REGION SANU I TRZEBOŚNICY" w Wierzawicach - małe projekty LEADER, PROW NA LATA 2007-2013

Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy GOK w Giedlarowej

Data złożenia wniosku: 27.07.2012 r.

Całkowita wartość projektu: 28 531,58 zł

Wnioskowana kwota: 18 373,12 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

Projekt otrzymał dofinansowanie. Na jego realizację podpisano już umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego - termin realizacji 01.07.2014 r.- 31.07.2014 r.

 

3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA „PRO CARPATHIA" W RZESZOWIE

Tytuł projektu: „Akademia Tradycyjnej Kuchni Ziemi Leżajskiej"

Data złożenia wniosku: 31.07.2013 r..

Całkowita wartość projektu: 22 970,00 zł

Wnioskowana kwota: 19 524,50 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

Projekt został zrealizowany.

 

4. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „REGION SANU I TRZEBOŚNICY" w Wierzawicach - małe projekty LEADER, PROW NA LATA 2007-2013

Tytuł projektu: Wyposażenie zespołów folklorystycznych GOK w tradycyjne stroje ludowe.

Data złożenia wniosku: 06.08.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 73 800,00 zł

Wnioskowana kwota: 48 000,00 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

 

 

5. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „REGION SANU I TRZEBOŚNICY" w Wierzawicach - małe projekty LEADER, PROW NA LATA 2007-2013

Tytuł projektu: Organizacja imprez plenerowych promujących walory kulturalne Gminy Leżajsk

Data złożenia wniosku: 06.08.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 76 334,03 zł

Wnioskowana kwota: 50 000,00 zł

Autor projektu: Magdalena Niemczyk

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy" i został skierowanych do finansowania do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.