GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Koło Gospodyń Wiejskich w Maleniskach

 

Historia KGW w Maleniskach sięga 2004 r., kiedy to zostało reaktywowane po wielu latach. Pomysłodawcą był sołtys wsi Adam Bąk. Zorganizował spotkanie pań, zaprosił panią Krystynę Gdulę – Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, która zachęciła panie do zwarcia szeregów działania na rzecz lokalnej społeczności. Od tego czasu można datować funkcjonowanie KGW w Maleniskach.
Koło Gospodyń Wiejskich rokrocznie brało udział gościnnie w imprezie „Gdzie kucharek sześć" w Nowej Sarzynie. Największym wyróżnieniem dla Koła był puchar na prezentacji potraw „Włościańskie Jadło" w 2012 roku.
Ówczesne członkinie Koła to:

 • Barbara Bąk – przewodnicząca
 • Halina Wiśniewska
 • Halina Majder
 • Halina Grabarz
 • Irena Wiatr

Rok 2016 to przełom w historii działalności KGW. Nową Przewodniczącą została Ewelina Cebula, która zmobilizowana do współpracy mieszkańców Malenisk i sąsiedniej Jelnej. Znacząco rozbudował się również skład Koła, do którego dołączyły:

 • Anna Golik (choreograf układów tanecznych)
 • Iwona Grzech
 • Lidia Kania
 • Krystyna Leśko
 • Małgorzata Lipińska
 • Agnieszka Majder
 • Grażyna Rejczyk
 • Elżbieta Szarek
 • Anita Szwed

There is no image or category is unpublished or not authorized

 

KGW Maleniska prowadzi aktywną działalność przez cały rok. Chętnie uczestniczy w imprezach organizowanych na terenie Gminy Leżajsk oraz Powiatu Leżajskiego. Swoje horyzonty poszerza również poza województwo podkarpackie – w 2016 r. rozpoczęło współpracę z zaprzyjaźnioną Gminą Wieprz (Powiat wadowicki, Województwo Małopolskie) oraz z miejscowością Witryłów (Powiat brzozowski, Województwo Podkarpackie).
Panie z KGW mogą również pochwalić się niewątpliwym talentem do nauki tańca, mają na swoim koncie m. in. układ taneczny do piosenki „Gangnam Style".
KGW Maleniska składa się również z męskiej części. Honorowym Przewodniczącym Sekcji Męskiej jest Pan Krzystof Sobejko. Do członków sekcji należą:

 • Stanisław Leśko
 • Adam Chudy
 • Grzegorz Cebula
 • Sławomir Cebula
 • Jan Urban
 • Adam Majder
 • Stefan Szarek