GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Niedziela Palmowa w Dębnie

Niedziela palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia przychodzimy do Kościoła z palmami, które są symbolem odradzającego się życia. Nawiązując do tradycji w miejscowości Dębno Koło Gospody Wiejskich przygotowało palmę wielkanocną, która została poświęcona w kościele parafialnym podczas Mszy Świętej.

Czytaj więcej: Niedziela Palmowa w Dębnie

Delegacja z Serbii w Ośrodku Kultury w Dębnie

W dniu 28 marca 2019 r. w Ośrodku Kultury w Dębnie zagościła delegacja z Serbii. Zaproszeni goście też nas nie zawiedli, a byli wśród nich Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej Pan Marek Krauz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Krawiec, Radny Dębna Pan Rafał Kaliński, sołtys naszej wsi Pan Wiesław Perykasza, ksiądz proboszcz Tadeusz Barcikowski.

Czytaj więcej: Delegacja z Serbii w Ośrodku Kultury w Dębnie

Ferie w Ośrodku Kultury w Dębnie

Podczas ferii zimowych w Ośrodku Kultury w Dębnie organizowane były różne ciekawe zajęcia. Dzieci które przyszły na zajęcia na pewno się nie nudziły, ponieważ zajęcia były bardzo urozmaicone. Przygotowano warsztaty plastyczne, artystyczne. Na zajęciach artystycznych prowadzonych przez Panią Andżelikę wykonano z włóczki kolorowe , puszyste kociaki.

Czytaj więcej: Ferie w Ośrodku Kultury w Dębnie

Dzień Seniora w Dębnie

27 stycznia 2019 roku w Dębnie uroczyście obchodziliśmy Dzień Seniora. Tym razem seniorzy nas nie zawiedli, sala widowiskowa Ośrodka Kultury była pełna.
Byli wśród nas zaproszeni goście w osobach: ks. prob. Tadeusz Barcikowski, ks. senior Jan Mromliński, Wójt gminy Pan Krzysztof Sobejko, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Karol Ożóg, przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Krawiec, radny Dębna Pan Rafał Kaliński, dyrektor GOK w Giedlarowej Pan Marek Krauz, dyr. szkoły Pani Anna Lucewicz, sołtys Wiesław Perykasza.

Czytaj więcej: Dzień Seniora w Dębnie

Jubileusz 15-lecia Zespołu Dębnianie z Dębna

W dniu 27 października 2018 r. Zespół Śpiewaczy „Dębnianie” działający przy Ośrodku Kultury w Dębnie świętował swoje 15 urodziny. Z tej też okazji Koło Gospodyń Wiejskich przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy” w Wierzawicach zorganizowali imprezę pt. „Bo radość jest w nas”. W tym dniu byli z nami Wójt Gminy Pan Krzysztof Sobejko, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Marek Krauz, Prezes Lokalnej Grupy Działania Pani Magdalena Niemczyk  oraz koleżanki i koledzy z zaprzyjaźnionych Kół. 

Czytaj więcej: Jubileusz 15-lecia Zespołu Dębnianie z Dębna

Pomoc Dębna dla Ukrainy

Już po raz drugi Ośrodek Kultury w Dębnie zorganizował akcję pomocy dla Polaków, oraz Szkoły Języka Polskiego w Żółkwi na Ukrainie.  Uczniowie Zespołu Szkół w Dębnie i mieszkańcy Dębna bardzo pozytywnie odpowiedzieli na ten apel, a w tym razem do naszej akcji dołączyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach.

Czytaj więcej: Pomoc  Dębna dla Ukrainy

Dzień Papieski w Dębnie

Dnia 14 października 2018r. w całym kraju obchodzony był XVIII Dzień Papieski pt. „Promieniowanie ojcostwa” W tym Dniu Papieskim nasze rozważania
i działania skupiamy wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W bieżącym roku przeżywać będziemy: 60 rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły,40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego. Dzień Papieski przeżywamy w radosnej atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Czytaj więcej: Dzień Papieski w Dębnie