Święto Wsi Stare Miasto

W przedostatnią wakacyjną niedzielę odbyło się Święto Wsi Stare Miasto zorganizowane przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Mieście oraz Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk i wsparciu Radnego Zbigniewa Matuszko, Sołtysa Grzegorza Szewczyka i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście. Do wspólnego świętowania oprócz mieszkańców włączyli się również zaproszeni goście: Wicestarosta Leżajski Pan Zdzisław Leśko, Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Radny Rady Gminy Leżajsk pan Zbigniew Matuszko, Sołtys wsi Stare Miasto pan Grzegorz Szewczyk, Koło Gospodyń Wiejskich z Malenisk na czele z przewodniczącą panią Eweliną Cebula oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Piskorowic na czele z przewodnicząca panią Marią Wilman.

Czytaj więcej: Święto Wsi Stare Miasto

Święto Kwitnącej Lipy w Przychojcu

W dniu 08.07. 2018r. w miejscowości Przychojec odbyła się kolejna plenerowa impreza cykliczna pod hasłem ,, Święto Kwitnącej Lipy, na którą zaprosili jak również swą obecnością mieszkańców zaszczycili Wójt Gminy Leżajsk, GOK Gminy Leżajsk i Organizacje społeczne wsi Przychojec. Dla licznie przybyłej publiczności przygotowanych było wiele atrakcji. Między innymi z własnym rozrywkowym programem wystąpił zaproszony kabaret ,,Taka Potrzeba" z miejscowości Łapiguz w Gminie Zamość. W programie wokalnym wystąpił zespół śpiewaczy "Piganeczki" z miejscowości Pigany w Gminie Sieniawa oraz miejscowy zespół śpiewaczy
"Kalina " z Przychojca. Pięknym barytonem dwa utwory zaśpiewał solista Karol Jagiełło z Jelnej,w jego wykonaniu również przygotowana była śmieszna scenka kabaretowa. Dla dzieci i dorosłych zorganizowanych było tez kilka konkursów z nagrodami.
Wszyscy uczestnicy imprezy mieli szansę uczestniczyć w przygotowanej loterii fantowej, w której główną nagrodą był rower damski ufundowany przez w wójta gminy Leżajsk pana Krzysztofa Sobejko, który drogą losowania przy komisji przypadł szczęśliwym trafem jednej z członkiń K GW. Możemy śmiało powiedzieć, że impreza była przednia z bardzo dużym wkładem pracy zaangażowanych członkiń z Koła Gospodyń Wiejskich i organizacji społecznych. Powyższa impreza zakończona była zabawą taneczną pod rozgwieżdżonym niebem.

Wakacje z Kulturą w Giedlarowej

Minął pierwszy tydzień "wakacji z kulturą" w Giedlarowej. Za nami zajęcia plastyczne, podczas których młodzi artyści przygotowywali swoje prace na konkurs, zajęcia taneczne oraz spotkanie z policjantem. Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00. Przed nami jeszcze wiele tańca i zabawy, rozstrzygnięcie konkursu oraz kurs ratowania życia dla najmłodszych. Zapraszamy!

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Giedlarowej za 2015 rok

 

W Ośrodku Kultury w Giedlarowej w 2015 roku działało 9 stałych grup amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło ponad 150 osób.


Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
- Grupa musicalowa,
- Grupa wokalna,
- Zespół Folklorystyczny „Folusz",
- Zajęcia rytmiczno-taneczne (grupa młodsza i starsza),
- Kapela Ludowa,
- Zespół „Maraton Boogie",
- Szkoła Artystyczna „Do Re Mi",
- Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Pod patronatem GOK-u działają także:
- Zespół Śpiewaczy „Kalina" w Przychojcu,
- Zespół Śpiewaczy „Jagoda" w Starym Mieście,
- Zespół „Sami Swoi" w Hucisku.

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Giedlarowej zorganizowano:
- 19 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów, w których wzięło udział ponad 7400 osób,
- 2 spotkania, warsztaty, konkursy i wystawy, w których wzięło udział 680 osób,
- 2 dyskoteki i zabawy taneczne, w których wzięło udział 350 osób,
- 11 innych imprez, wycieczek, w których wzięło udział 750 osób.

 

Inne formy działalności:
- ferie i wakacje z OK,
- cykl letnich warsztatów artystycznych,
- udostępnienia i wynajem sali widowiskowej oraz estrady.

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:

- Lasowiackie Kolędowanie,
- Dzień Seniora,
- Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło",
- Bezalkoholowy Festyn rodzinny w Maleniskach,
- Spotkanie Zespołów Folklorystycznych w Hucisku,
- Dożynki Gminne w Starym Mieście,
- Czarowna moc ziół w życiu człowieka – Dożynki Wiejskie,
- Jarmark Kulturalny „Na Michała",
- Jesienne Spotkania z Teatrem,
- Koncert Patriotyczny,
- Koncert dobroczynny,
- Premiera musicalu „Skrzypek na dachu",
- Wigilia dla osób samotnych.

 

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi także działalność wydawniczą. W 2015 roku wydano 4 Kwartalniki Kulturalne „Vena".

 

GOK w Giedlarowej składa serdeczne podziękowania za współpracę, wspieranie folkloru oraz działalności kulturalnej: Stowarzyszeniu Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich z Giedlarowej oraz miejscowości, w których nie ma filii: w Przychojcu, Hucisku, Starym Mieście i Maleniskach, księżom oraz Parafii w Giedlarowej, druhom OSP w Giedlarowej, Zespołowi Szkół w Giedlarowej, klubom sportowym, Sponsorom i Darczyńcom, a także Społecznikom działającym w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych.