GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Dzień Seniora w Starym Mieście

senior staremiastoDzień Seniora to szczególna okazja, byśmy mogli wyrazić szacunek tym, którzy stanowią dla nas skarbnicę doświadczenia, wartości i wiedzy. To Seniorzy, będąc najpierw naszymi przewodnikami po życiowych drogach, w późniejszym czasie stanowią dla nas wsparcie, ukazując nam problemy z perspektywy, którą zyskuje się do nich wraz z upływem lat.

Czytaj więcej: Dzień Seniora w Starym Mieście

Parafialne spotkanie opłatkowe w Giedlarowej

oplatek giedlarowaTradycją już się stało, by w Giedlarowej w czasie świątecznym, tuż po Nowym Roku każdy z mieszkańców Parafii p.w. św. Michała Archanioła mógł się podzielić opłatkiem z sąsiadami, przyjaciółmi i nawet z nieznajomymi.
Dlatego chętni parafianie, zaproszeni przez księży: proboszcza księdza Jana Balickiego i wikariusza księdza Tomasza Ruszela 14 stycznia 2018 r. przybyli do Ośrodka Kultury w Giedlarowej, by wziąć udział w tej pięknej ceremonii.

Czytaj więcej: Parafialne spotkanie opłatkowe w Giedlarowej

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Giedlarowej za 2015 rok

 

W Ośrodku Kultury w Giedlarowej w 2015 roku działało 9 stałych grup amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło ponad 150 osób.


Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
- Grupa musicalowa,
- Grupa wokalna,
- Zespół Folklorystyczny „Folusz",
- Zajęcia rytmiczno-taneczne (grupa młodsza i starsza),
- Kapela Ludowa,
- Zespół „Maraton Boogie",
- Szkoła Artystyczna „Do Re Mi",
- Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Pod patronatem GOK-u działają także:
- Zespół Śpiewaczy „Kalina" w Przychojcu,
- Zespół Śpiewaczy „Jagoda" w Starym Mieście,
- Zespół „Sami Swoi" w Hucisku.

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Giedlarowej zorganizowano:
- 19 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów, w których wzięło udział ponad 7400 osób,
- 2 spotkania, warsztaty, konkursy i wystawy, w których wzięło udział 680 osób,
- 2 dyskoteki i zabawy taneczne, w których wzięło udział 350 osób,
- 11 innych imprez, wycieczek, w których wzięło udział 750 osób.

 

Inne formy działalności:
- ferie i wakacje z OK,
- cykl letnich warsztatów artystycznych,
- udostępnienia i wynajem sali widowiskowej oraz estrady.

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:

- Lasowiackie Kolędowanie,
- Dzień Seniora,
- Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło",
- Bezalkoholowy Festyn rodzinny w Maleniskach,
- Spotkanie Zespołów Folklorystycznych w Hucisku,
- Dożynki Gminne w Starym Mieście,
- Czarowna moc ziół w życiu człowieka – Dożynki Wiejskie,
- Jarmark Kulturalny „Na Michała",
- Jesienne Spotkania z Teatrem,
- Koncert Patriotyczny,
- Koncert dobroczynny,
- Premiera musicalu „Skrzypek na dachu",
- Wigilia dla osób samotnych.

 

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi także działalność wydawniczą. W 2015 roku wydano 4 Kwartalniki Kulturalne „Vena".

 

GOK w Giedlarowej składa serdeczne podziękowania za współpracę, wspieranie folkloru oraz działalności kulturalnej: Stowarzyszeniu Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich z Giedlarowej oraz miejscowości, w których nie ma filii: w Przychojcu, Hucisku, Starym Mieście i Maleniskach, księżom oraz Parafii w Giedlarowej, druhom OSP w Giedlarowej, Zespołowi Szkół w Giedlarowej, klubom sportowym, Sponsorom i Darczyńcom, a także Społecznikom działającym w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych.

Kalendarz imprez

PAŹDZIERNIK 2018

GOK Gminy Leżajsk zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu

planowanych przez siebie imprez.

 

Data

Godzina

Nazwa imprezy

Organizator

2 października

15. 00

Robinie statków z łupinek po orzechach

OK Piskorowice

6 października

7.00

Wycieczka  krajoznawcza do Sandomierza dla członków KGW, Zespołu  Olszynka i członków Teatru Plenerowego

OK Biedaczów

9 października

9.00

,, Jesienna kuchnia małej gosposi"- warsztaty kulinarne (współpraca ze Szkołą Podstawową i KGW)

OK, KGW, SP Chałupki Dębniańskie

10 października

Jesienne inspiracje z wykorzystaniem liści, jarzębiny, kasztanów, żołędzi, mchu, itp.

OK, Biblioteka Wierzawice

10-31 października

Gminny Konkurs Plastyczny „Moja Niepodległa”

GOK Giedlarowa

  11 października

15.00

  Nie lękajcie się być świętym -Quiz o Papieżu

  OK w Rzuchowie

  12 października

15.00

    Pieczenie „Kremówek papieskich”

OK w Rzuchowie i Piskorowicach oraz Rada Rodziców SP

13 października

19.00

Jubileusz 60-lecia KGW w Giedlarowej

KGW Giedlarowa

13 października

13.30

Jesienne spotkanie z poezją

Biblioteka Publiczna

Świetlica szkolna

OK. Dębno

14 października

11.00

„Dzień Papieski" -( występ w kościele) - wspólny program wokalno instrumentalny zespołu gitarowego ,,CANTA RHEI"  i  śpiewaczego Chałupczanie.

OK Chałupki Dębniańskie

14 października

14.00

Udział zespołu „Brzozaki” w imprezie „Gdzie Kucharek Sześć…”

OK w Nowej Sarzynie

14 października

16.00

Koncert z okazji XVIII Dnia Papieskiego

Pt. „Promieniowanie ojcostwa”

OK Dębno

17 października

Warsztaty z ziemniakiem w roli głównej- ziemniaczane postacie, zwierzęta itp.

OK, Biblioteka Wierzawice

18 października

16.00

„Jesienne przysmaki” zajęcia dla dzieci

OK Brzóza Królewska

  19 października

18.00

W 40 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II -Wieczór filmowy z kremówką

  OK w Rzuchowie i Piskorowicach, Parafia Piskorowice

23 października

16.00

Robienie mufinków

OK Piskorowice

24 października

Zajęcia kulinarne - Ziemniaczane pyszności z dodatkami

OK, Biblioteka Wierzawice

25 października

16.00

„Jesienna Kraina” – warsztaty jesienne dla dzieci

OK Brzóza Królewska

25 października

18.00

Spotkanie gminne KGW w Rzuchowie

KGW Rzuchów

25-26 października

14.00

Warsztaty jesienne  dla dzieci i dorosłych-dekoracje na Wszystkich  świętych

OK Biedaczów

25,26,29 października

Wykonywanie wiązanek na groby bliskich przed Świętem Zmarłych

OK, Biblioteka Wierzawice

26 października

15.00

Dbamy o pamięć Zmarłych

OK Piskorowice, Biblioteka

27 października

Integracyjne spotkanie rodziców - układamy roczny program współpracy z OK 

OK Chałupki Dębniańskie

27 października

Występ zespołu „Brzozoki” w Racławówce

OK Brzóza Królewska

27 października

18.00

15-lecie Zespołu Śpiewaczego Dębnianie

Pt. „Bo radość jest w nas”

LGD, KGW Dębno, OK

28 października

15.00

Październikowy koncert  pieśni  Maryjnych                                   

OK Biedaczów

28 października

16.00

VI Gminny Przegląd Pieśni Biesiadnej

GOK Giedlarowa

29-30 października

14.00-16.00

Zajęcia – stroiki na Święto zmarłych.

OK Dębno