GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Wierzawicach za 2015 rok

 

W Ośrodku Kultury w Wierzawicach w 2015 roku działało 6 grup amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło 105 osób.


Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
- Grupa teatralna „Fantazyjki",
- Zespół śpiewaczy „Wierzawianie"
- Kółko plastyczne
- Dziecięcy zespół „Śpiewające jagódki"
- Warsztaty artystyczne (współpraca z miejscowymi artystami).

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Wierzawicach zorganizowano:
- 12 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów,
- 12 spotkań, warsztatów, wystaw i konkursów,
- 11 dyskotek i zabaw tanecznych,
- 25 wynajmów sali widowiskowej i udostępnienia pomieszczeń na zebrania, spotkania itp.

 

Inne formy działalności:
– edukacyjne spotkanie dzieci z policjantami na temat „Bezpieczne wakacje" – współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wierzawice.
- spotkanie z postaciami bajek – współpraca z Biblioteką,
- Dzień pamięci -„Żołnierze wyklęci" - pogadanka i wystawa (z Biblioteką),
- wycieczka do Muzeum O.O. Bernardynów w Leżajsku współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wierzawice,
- warsztaty profilaktyczne " Archipelag skarbów" - współpraca z ZS w Wierzawicach,
- cykl letnich zajęć z dziećmi w ramach akcji „Wakacje z kulturą",
- wycieczki rowerowe dla dzieci.

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:
- Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ,
- Dzień Seniora,
- Jasełka,
- Spotkania Teatralne,
- Gminne Święto Przedszkolaków,
- Premiera bajki" Porady wróżki Dobrej rady",
- Piknik rodzinny współpraca z ZS Wierzawicach i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wierzawice,
- Kapuściany Jarmark (współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich)
- Gminne Obchody Dnia Niepodległości.

 

Wyróżnienia i nagrody: Grupa teatralna „Fantazyjki" na „Spotkaniach Jasełkowych 2015" w MOK w Jarosławiu otrzymała I NAGRODĘ za "JASEŁKA NA WESOŁO".


Ośrodek Kultury w Wierzawicach dziękuje za współpracę - Dyrekcji i nauczycielom ZS w Wierzawicach, Parafii Wierzawice - ks. proboszczowi Markowi Kowalikowi i ks. Rafałowi Ziajce oraz ks. proboszczowi Janowi Szczepaniakowi z parafii Chałupki Dębniańskie, Kołu Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Wierzawice, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzawicach, Bibliotece w Wierzawicach oraz miejscowym przedsiębiorcom, sponsorom i mieszkańcom Wierzawic za wyrazy sympatii i uczestnictwo w życiu kulturalnym swojej miejscowości..