GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Chałupkach Dębniańskich za 2015 rok

 

W Ośrodku kultury w Chałupkach Dębniańskich w 2015 r. działało 4 stałych grup amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło 75 osób.


Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
- Koło Teatralne „Zespół Śpiewaczy",
- Teatr „Złota Zorza",
- Stowarzyszenie rozwoju wsi,
- Rękodzieło artystyczne.


W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Chałupkach Dębniańskich zorganizowano:
- 16 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów, w których wzięło udział 2870 osób,
- 51 spotkań, warsztatów, konkursów i wystaw, w których wzięło udział 3488 osób,
- 7 dyskotek i zabaw tanecznych, w których wzięło udział 1070 osób,
- 18 inne imprezy, wycieczki, w których wzięło udział 488 osób.


Razem zostało zorganizowanych 76 imprez artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których wzięło udział 5046 widzów.


Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:
1. Dzień Seniora,
2. 50 – lecie OSP,
3. Piknik „Wesołe i bezpieczne wakacje", „Co tam za miedzą",
4. Dożynki wiejskie,
5. Podsumowanie Kongresu Misyjnego.


Ośrodek Kultury w Chałupkach Dębniańskich prowadzi wynajem i udostępnianie pomieszczeń, na imprezy okolicznościowe w roku 2015 było 15 takich spotkań.


W ramach działań administracyjno-gospodarczych:
- zakupiono i wymieniono naczynie zbiorcze.