GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Piskorowicach za 2015 rok

 

Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
- Grupa Teatralna,
- Szkoła Artystyczna „Do Re Mi",
- Kółko plastyczne,
- Kółko rękodzieła artystycznego,
- Zespół śpiewaczy „Lubinka".

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury przygotowano i zrealizowano:
- 12 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów, w których wzięło udział ponad 1600 osób,
- 8 spotkań, warsztatów, wystaw i konkursów, w których wzięło udział ponad 1200 osób,
- 4 dyskotek i zabaw tanecznych, w których wzięło udział ponad 500 osób,
- 41 inne imprezy i wydarzenia kulturalne, w których wzięło udział ponad 1200 osób.

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:
- Wspólne śpiewanie kolęd,
- Dzień Seniora,
- Niedziela palmowa,
- Majowy piknik w Rzuchowie,
- Wystawa poświęcona 600 letniej historii Piskorowic,
- Główne obchody wsi Piskorowic,
- Turniej piłki siatkowej,
- Święto plonów – Dożynki wiejskie,
- Koncert muzyki poważnej,
- Historyczna gra terenowa,
- Wystawa prac osób z niepełnosprawnością,
- Wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych,
- Święto Niepodległości,
- Promocja książki o historii Piskorowic,
- Spotkanie z Mikołajem.

 

Inne formy działalności:
- Ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży,
- Warsztaty: wielkanocne, bożonarodzeniowe, kulinarne,
- Zajęcia fitness dla dorosłych,
- Zajęcia gimnastyczne dla dzieci,
- Udostępnienia i wynajem sali widowiskowej.