GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Dziecięce grupy z Rzuchowa i Piskorowic na Festiwalu Tańca w Wierzawicach

Zespoły taneczne działające przy Ośrodkach Kultury w Rzuchowie i w Piskorowicach 30 stycznia brały udział w Festiwalu Tańca w OK w Wierzawicach. Grupa z Rzuchowa zaprezentowała układ taneczny „Rockadrollowe Mikołaje", a grupa z Piskorowic „Śnieżynki”. Opiekunem grup jest choreograf, instruktor nauki tańca Karolina Majdan-Solecka.

Czytaj więcej: Dziecięce grupy z Rzuchowa i Piskorowic na Festiwalu Tańca w Wierzawicach

Spotkanie delegacji KGW z terenu gminy w Rzuchowie

Dnia 25 października 2018 r. w Rzuchowie odbyło się integracyjne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Leżajsk. Na zaproszenie Pań z KGW w Rzuchowie w spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej Marek Krauz, Radna Gminy Leżajsk oraz Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Zofia Woś, W-ce Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW Stefania Michałek, Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Mieczysław Bochenek, Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy” Magdalena Niemczyk, Sołtys sołectwa Rzuchów Teresa Kokoszka oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej: Spotkanie delegacji KGW z terenu gminy w Rzuchowie

Podkategorie