GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Spotkanie delegacji KGW z terenu gminy w Rzuchowie

Dnia 25 października 2018 r. w Rzuchowie odbyło się integracyjne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Leżajsk. Na zaproszenie Pań z KGW w Rzuchowie w spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej Marek Krauz, Radna Gminy Leżajsk oraz Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Zofia Woś, W-ce Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW Stefania Michałek, Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Mieczysław Bochenek, Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy” Magdalena Niemczyk, Sołtys sołectwa Rzuchów Teresa Kokoszka oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej: Spotkanie delegacji KGW z terenu gminy w Rzuchowie

Warsztaty plastyczne i kulinarne w OK w Rzuchowie i Piskorowicach

W ramach obchodów 40 rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II w Ośrodku Kultury w Rzuchowie zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci pt.”Jan Paweł oczami młodego pokolenia”.Młodzi uczestnicy zajęć rozwiązywali quizy, krzyżówki oraz malowali portrety Papieża. Wszystkie prace zostały nagrodzone nagrodami w postaci książek, ufundowanymi przez ks. Proboszcza Mariusza Kilara, w czasie wieczoru poświęconego wspomnieniom osobie Jana Pawła II w dniu 17 października. Natomiast w Ośrodku Kultury w Piskorowicach w dniach 5 i 6 października Rada Rodziców Szkoły Podstawowej wspólnie z dziećmi wypiekały „kremówki papieskie”,które zostały sprzedane, a dochód przeznaczono na potrzeby dzieci Szkoły Podstawowej w Piskorowicach.

Czytaj więcej: Warsztaty plastyczne i kulinarne w OK w Rzuchowie i Piskorowicach

Sołectwo Rzuchów na Dożynkach Gminnych

19 sierpnia na Dożynkach Gminnych w Dębnie delegacje wszystkich sołectw z terenu Gminy Leżajsk jak również z Rzuchowa, prezentowały misternie uplecione wieńce dożynkowe, które potem stanęły przy ołtarzu i podczas nabożeństwa zostały poświęcone.

Dożynki Parafialne Sołectwa Rzuchów i Piskorowice

Dnia 15 sierpnia, czyli w uroczystość Wniebowzięcia NMP świętowaliśmy nasze parafialne dożynki – święto plonów, chleba i tych, którzy go współtworzą – Pana Boga i rolników. Pięknymi wieńcami dożynkowymi podziękowaliśmy Bogu, Dawcy Życia za mnogość plonów oraz błogosławieństwo w tegorocznych zbiorach i prosiliśmy Matkę Bożą Wniebowziętą o dalszą opiekę.

Czytaj więcej: Dożynki Parafialne Sołectwa Rzuchów i Piskorowice

Podkategorie