Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Brzozaki z występem w Gminie Łopiennik Górny

Brzozaki z występem w Gminie Łopiennik Górny

15 kwietnia 2023 r. w miejscowości Krzywe w Gminie Łopiennik Górny w woj. lubelskim odbyło się I Regionalne Spotkanie Twórców Ludowych. Organizatorami wydarzenia był Klub Twórców Ludowych działający przy Krasnostawskim Domu Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Krasnostawski Dom Kultury. W wydarzeniu udział wzięła Grupa Rękodzielnicza działająca przy Ośrodku Kultury i Kole Gospodyń Wiejskich w Brzózie Królewskiej, która również przygotowała ekspozycję swoich prac. Podczas spotkania mogliśmy podziwiać wystawy Twórców Ludowych z Lubelszczyzny, obejrzeć program artystyczny, skosztować pysznych regionalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz członków Klubu Twórców Ludowych. W tym czasie nagrodzono też odznaczeniami zasłużone w dziedzinie kultury osoby. Dyplom uznania za wkład w rozwój kultury i owocną współpracę pomiędzy placówkami GOK Łopiennik i OK Brzóza Król. od Władz Samorządowych otrzymała również Zofia Woś animator kultury Ośrodka w Brzózie Król i zarazem przewodnicząca KGW. Dziękujemy serdecznie Wójtowi Gminy Łopiennik Górny panu Arturowi Sawa oraz Dyrektorowi GOK w Łopienniku Górnym panu Dariuszowi Zawada za zaproszenie na to niezwykłe wydarzenie, słowa uznania oraz miłą atmosferę i niezwykłą gościnność.