Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dzień Seniora w Dębnie

Dzień Seniora w Dębnie
29 maja 2022r w OK w Dębnie odbył się Dzień Seniora. Tę długo wyczekiwaną uroczystość swoją obecnością zaszczyciło duże grono seniorów, jubilatów i zaproszonych gości. Wśród nich obecny był Ks. proboszcz Tadeusz Barcikowski, Ks. senior Jan Mromliński, Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Kazimierz Krawiec, Radny Gminy Leżajsk pan Rafał Kaliński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Gminy Leżajsk pan Marek Krauz, pani Wioletta Bator, Sołtys wsi Dębno pan Wiesław Perykasza. Nie zabrakło również szanownych jubilatów: państwa Haliny i Edwarda Chodara i państwa Józefy i Henryka Dąbek, którym Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko wręczył listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. Dziękuję pracownikom GOK za pomoc i zaangażowanie oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Dębnie nie tylko za przygotowanie pysznego poczęstunku, ale również za zaangażowanie w część artystyczną. Dziękuję pani Katarzynie Buszcie za przygotowanie zespołu dziecięcego i pomoc w trakcie trwania uroczystości, słowa podziękowania kieruję również do zespołu Cantilenae, który swoim śpiewem uświetnił ten piękny dzień, solistom i wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby ten dzień był dla Was drodzy Seniorzy tak szczególny i wyjątkowy.