GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Kalendarz imprez 2021

Kalendarz głównych imprez planowanych na rok 2021

GOK Gminy Leżajsk oraz inne organizacje

Forum Kultury 4-6 czerwca GOK w Giedlarowej

Święto Wsi Dębno

13 czerwca

OK, KGW w Dębnie, GOK

Bieg Tropem Brzózańskiego Wilka

czerwiec

Fundacja „Mam Marzenie”

„Na jagody” Piknik na powitanie lata

20 czerwca

KGW, OSP, OK Biedaczów, Szkoła Podstawowa w Biedaczowie

Mistrzostwa Modeli Latających na uwięzi

25-27 czerwca

Wierzawice

Lipiec

Wakacje z Kulturą

lipiec/sieprień

wszystkie placówki GOK

Święto Kwitnącej Lipy

4 lipca

KGW, GOK, Sołtys, Radny, SP w Przychojcu, LKS, OSP

Turniej im. Antoniego Magla

lipiec

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, LKS Staromieszczanka, Radni, Sołtys, OSP

Piknik rekreacyjno – sportowy ,,Co tam za miedzą” w Chałupkach Dębniańskich

11 lipca

OK, KGW, Stowarzyszenie w Chałupkach Dębniańskich

Biesiada Wiejska w Piskorowicach

11 lipca

GOK, KGW, Radny i sołtys Piskorowic

Święto Wsi Maleniska

18 lipca

GOK, KGW, sołtys w Maleniskach

Święto Wsi Hucisko

25 lipca

KGW w Hucisku, OK w Brzózie Król., GOK

Sierpień

Bezalkoholowy Festyn Rodzinny w Biedaczowie

1 sierpnia

OK, KGW w Biedaczowie

Święto Wsi Stare Miasto

1 sierpnia

KGW w Starym Mieście, GOK

Święto Chleba w Rzuchowie

14 sierpnia

Sołtys w Rzuchowie, OK w Rzuchowie

Dożynki Wiejskie we wszystkich placówkach

15 sierpnia

Wszystkie placówki

Dożynki Gminne – Gminny Przegląd Pieśni Biesiadnej

22 sierpnia

Gmina Leżajsk, GOK

Święto Pieczonego Ziemniaka – Turniej KGW w Brzózie Królewskiej

29 sierpnia

GOK, OK, KGW, ZS, organizacje społeczne w Brzózie Król.

Premiera widowiska teatru plenerowego w Biedaczowie

29 sierpnia

OK Biedaczów

Wrzesień

Dzień Otwarty GOK

5 września

Wszystkie filie

Jarmark Kapuściany – Piknik Rodzinny w Wierzawicach

5 września

OK, KGW, organizacje społeczne w Wierzawicach

Jarmark Kulturalny ,,Na Michała”

26 września

GOK, Parafia, KGW, ZS w Giedlarowej

Październik

Dzień Papieski – montaż słowno – muzyczny

16 października

OK w Dębnie, Ok w Chałupkach Dębniańskich

Listopad

Narodowe Czytanie

listopad

Gminna Biblioteka Publiczna w Giedlarowej

Koncert jazzowy w ramach Podkarpackiej Jesieni Jazzowej

5 listopada

GOK w Giedlarowej

Obchody 103 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada

GOK, OK Dębno

Jesienne Spotkania z Teatrem

12-14 listopada

GOK w Giedlarowej

Andrzejki KGW

14, 21, 28 listopada

KGW, poszczególne ośrodki

                                                                         

Grudzień

Spotkanie z Mikołajem

5,6 grudnia

Wierzawice, Rzuchów, Piskorowice, Giedlarowa, Brzóza Królewska

Koncert Dobroczynny pod patronatem Wójta Gminy Leżajsk – premiera musicalu

19 grudnia

GOK w Giedlarowej

Wigilia dla osób samotnych

grudzień

GOPS