GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Udział w projekcie Koła Gospodyń Wiejskich w Dębnie

"Planuj - wspieraj - działaj II”. W dniach 18-20 października 2020 w Ośrodku Kultury w Dębnie odbyły się warsztaty kulinarne, w których uczestniczyli członkowie KGW. 

 Koło Gospodyń Wiejskich z powodu sytuacji epidemiologicznej nie mogło zorganizować uroczystego zakończenia projektu, jednakże w celach prezentacji, część przygotowanych potraw zostały zawiezione do dziennego Domu Pobytu Seniora w Przychojcu oraz zostały rozdane mieszkańcom miejscowości. KGW w Dębnie aby móc zrealizować cel zakupiło dwie kuchenki gazowe, które są wkładem rzeczowym w kolejne przedsięwzięcia i działania KGW na rzecz mieszkańców Dębna i Gminy oraz będą służyły mieszkańcom i osobom korzystającym z Ośrodka Kultury w Dębnie.