GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

"Pasjonaci" wśród Beneficjentów Programu EtnoPolska 2021!

Stowarzyszenie "Zrzeszenie Pasjonatów Kultury Gminy Leżajsk" otrzymało dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021 na realizację projektu pn. "Zakup strojów ludowych w celu promocji tradycji regionalnych".

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło aż 1846 wniosków. Wyłoniono 308 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych. Nasz wniosek znalazł się na liście rankingowej i otrzymał dofinansowanie w kwocie 38 000 zł., tj. 94.85% całości kosztów zadania. Operacja obejmuje zakup 20 kompletów damskich strojów rzeszowskich. W oparciu o nowe stroje wykonane we współpracy z lokalnymi twórcami i rzemieślnikami, według tradycji wytwarzania strojów oraz ich zdobnictwa, zostanie przygotowane widowisko i korowód związane z tradycją dożynkową, co pozwoli promować unikatowe dziedzictwo kulturowe Rzeszowiaków szerokiej rzeszy widzom. Przyczyni się to do większej mobilizacji istniejących zasobów kulturowych i społecznych jakie drzemią w młodzieży, dorosłych i seniorach, a także promocji folkloru jako alternatywy dla młodych ludzi chcących pielęgnować i zachować od zapomnienia tradycje swoich przodków. Realizacja zadania pozwoli również na stworzenie warunków do wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.