GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie

Rzuchów to malownicza wieś położona nad Sanem. Sąsiedztwo lasu i wody ma wielki wpływ na klimat i roślinność tej miejscowości. Jeszcze w okresie PRL-u działało tu KGW (pod przewodnictwem Czesławy Kozak), które zostało zawieszone w latach 90-tych. 23 marca 2009 r. powstaje nowe KGW na skutek przemian i potrzeb wsi.
Rzuchów zostaje bez szkoły i domu kultury, a odpowiedzią na to jest nowe koło, które ma za zadanie pielęgnować tradycje kulturowe i regionalne wsi. Panie, które należą do KGW są młode i ambitne, mają wielkie możliwości i wiedzę twórczą zarówno w dziedzinie kulinarnej jak też manualnej (wieńce, palmy, stroiki, itp,). Cieszy fakt, że wspaniale działa tu doświadczenie (starszych nieco pań) z młodością. Zaradność i pomysłowość można dostrzec na organizowanych przez Koło imprezach, m.in. Piknik Rodzinny oraz Turniej Sołectw.
Skład koła:
Teresa Kokoszka - przewodnicząca
Joanna Faryś - zastępca przewodniczącej
Maria Tokarzrzuchow
Maria Hajduczka
Barbara Mazur
Maria Palikij
Małgorzata Tara
Zofia Noga
Maria Kycia
Bogusława Dudek
Janina Kucło
Teresa Kalemba
Anna Leszaj
Władysława Słowińska
Irena Bałdys
Agnieszka Michalak