GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Mieście

Koło Gospodyń Wiejskich działa we wsi Stare Miasto od pierwszej połowy lat sześćdziesiątych. Pierwszą przewodniczącą była pani Helena Dąbek, kolejną pani Stefania Matuszko, a potem przez wiele lat pani Maria Dolecka. KGW najpierw działało przy Kółku Rolniczym. Przez cały okres swojej działalności organizowało wiele razy festyny, zabawy, dożynki, pokazy i wycieczki. Działaczki prowadziły także kursy gotowania i pieczenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkanek Starego Miasta.
W roku 1998 po krótkiej przerwie KGW wznowiło swoją działalność. Przewodniczącą została pani Elżbieta Federkiewicz, a zastępcą pani Halina Leśko. Następne wybory odbyły się w roku 2001 i od tego momentu przewodniczącą została pani Halina Leśko. KGW bierze udział w imprezach mających miejsce na terenie Starego Miasta i Gminy Leżajsk, przygotowując posiłki na dożynki wiejskie i gminne, "Święto Pieczonego Ziemniaka" oraz "Memoriał Antoniego Magla", który rozgrywa się na stadionie w Starym Mieście. Przez cały okres swojej działalności współpracuje z Zespołem Szkół w Starym Mieście i LKS Staromieszczanka. Prowadzi także wypożyczalnię naczyń, organizuje szkolenia. Reprezentuje swoją miejscowość na różnych konkursach na terenie gminy, m.in. "Włościańskim Jadle" w Giedlarowej, gdzie otrzymało wyróżnienie za przygotowane potrawy. W 2008 roku nową przewodniczącą została Anna Leśko. Ponadto wybrano zastępcę - Wiesława Dworniczaka i sekretarza Bożenę Butyńską. Ogółem koło liczy 25 osób. Swoją prężną działalność rozpoczęto upieczeniem ciasta dla Turków, potem pomagano w organizacji prymicji. Czas wakacyjny dla KGW to okres wytężonej pracy nad wieńcem dożynkowym. Poczyniono także starania nad utworzeniem zespołu śpiewaczego i tak powstała "Jagoda", skupiając członków KGW. Przez cały czas współpracowano z panią Stanisławą Zasońską, panią Czesławą Kostek i panią Marią Horoszko- nauczycielkami miejscowej szkoły, które służyły swoją pomocą w kwestiach plastyczno - muzycznych.
Skład Koła:
Iwona Szymbor - przewodniczącaBożena Butyńskastare miasto
Bożena Murdzia
Stanisława Madej
Elżbieta Kowal
Danuta Dworniczak
Elżbieta Bąk
Irena Lecko
Grażyna Szantula
Halina Leśko
Małgorzata Masełek
Lidia Ćwikła
Stanisław Murdzia
Wiesław Dworniczak