GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach Dębniańskich

Na początku 1959 roku powstała organizacja kobiet – Koło Gospodyń Wiejskich, w skład której wchodziło 18 członkiń. Pierwszą przewodniczącą została pani Stanisława Gdańska, która w 1976 roku otrzymała odznaczenia ,,Zasłużony Dla Województwa Rzeszowskiego". To ważne stanowisko piastowały później Cecylia Szabat i Teodora Wojnarska.
Po dłuższej przerwie koło wznowiło działalność i przewodniczącą została pani Danuta Kula, a po niej stanowisko przewodniczącej KGW piastuje pani Barbara Grazda. W ubiegłym roku 1919 Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach Dębniańskich obchodziło jubileusz 60-lecia działalności.chalupki

Skład zarządu KGW w 2020r.

Przewodnicząca - Barbara Grazda
Z- ca Przewodniczącej - Krystyna Ledwożyw
Członek Zarządu -Urszula Kulpa

Obecnie liczy 20 członkiń.

W skład Koła Gospodyń wchodzą następujące członkinie :

1 - Barbara Grazda
2- Krystyna Ledwożyw
3 - Urszula Kulpa
4- Krystyna Wanat
5- Teresa Muszyńska
6- Danuta Pięciak
7- Monika Krupa
8 -Janina Klin
9- Irena Puszczyńska
10- Maria Paszko
11- Anna Kuras
12- Beata Bujniak
13- Renata Lis
14- Lesława Salwach
15- Elżbieta Wojnarska
16- Barbara Szpila
17- Małgorzata Jagieła
18- Maria Lubecka
19- Halina Klin
20 - Stanisława Jasic

.