GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Koło Gospodyń Wiejskich w Piskorowicah

Ponad 130 lat temu, czyli w XIX wieku na terenie naszego kraju z inicjatywy kobiet powstały koła gospodyń wiejskich. Czy Piskorowice wtedy dołączyło do tego grona, tego nie wiemy, bowiem nie można określić dokładnej daty powstania KGW w Piskorowicach. Wiemy jednak, że w latach 60-tych XX w. takie koło działało w Piskorowicach pod patronatem ówczesnego Kółka Rolniczego. Koło powstało z inicjatywy naszych babć i mam pragnących podzielić się doświadczeniami swojego życia w każdej jego dziedzinie. Szczególnym celem było podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego regionu i integracja kobiet wiejskich. Organizowano kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczono prowadzenia domu, wzajemnkgw1ej pomocy. Była to szkoła doświadczenia, praktyki, tradycji, pielęgnowania dorobku kulturowego, wywierająca przy tym silny wpływ na rozwój wsi Piskorowice. W latach 80-tychKoło liczyło ponad 50 członkiń. Działało bardzo prężnie, między innymi doskonalono się na różnych kursach w tym krawieckich, kucharskich, hafciarskich. Członkinie brały udział w różnego rodzaju konkursach, spotkaniach. 

 

W chwili obecnej Koło Gospodyń Wiejskich w Piskorowicach liczy 19 członkiń. Bardzo chętnie pomagają sobie wzajemnie dzieląc się doświadczeniami, biorąc czynny udział w życiu wsi. Działają społecznie i pielęgnują tradycje ludowe. Swoją działalnością integrują środowisko wiejskie podtrzymując tradycje i przekazując je młodszym pokoleniom. Ich zaangażowanie i praca zyskują uznanie, o czym świadczą liczne dyplomy i podziękowania, w tym Starosty Leżajskiego, Wójta Gminy oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Piskorowicach.
W skład Koła wchodzą:
1. Genowefa Adamczykkgw2
2. Bożena Brzuszko
3. Dorota Dyrda
4. Teresa Janas
5. Maria Klisko
6. Zofia Kowal
7. Barbara Kuras
8. Lucyna Mucha
9. Danuta Nowak
10. Anna Okruch
11. Anna Paluch
12. Elżbieta Paluch
13. Krystyna Pucyło
14. Maria Pucyło
15. Danuta Sarzyńska
16. Krystyna Serafin
17. Dorota Szary
18. Maria Trojak
19. Maria Wilman - przewodnicząca