GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Ferie z OK w Dębnie

ferie debnoW pierwszych dniach ferii odbyły się warsztaty z masy solnej. Masa solna służy do wielu ciekawych prostych zabaw. Z masy solnej można wykonywać rozmaite przedmioty i figurki. Dzieci wykonały ciekawe prace, które następnie pomalowały farbami plakatowymi.

Czytaj więcej: Ferie z OK w Dębnie

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Dębnie za rok 2015

 

W Ośrodku Kultury w Dębnie w 2015 roku działało 2 stałe grupy ruchu artystycznego, w którym uczestniczyło 32 osoby.


Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
- Zespół Śpiewaczy „Dębnianie",
- Dziecięcy Zespół muzyczno-wokalny „Wisanki".

Inne formy działalności:
- Kółko gitarowe – 4 osoby,
- Kółko teatralne – 12 osób,
- Grupa rękodzieła artystycznego – 10 osób.

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Dębnie zorganizowano:

- 8 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów,
- 18 spotkań, warsztatów, konkursów i wystaw,
- 3 dyskoteki i zabawy taneczne,
- 3 wycieczki.

 

Razem zorganizowano 32 imprezy artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:

- Dzień Seniora,
- Koncert Maryjny,
- Dzień Matki,
- Piosenka – muzyka łączy pokolenia – impreza wiejska,
- Dożynki wiejskie,
- Koncert Papieski,
- Patriotyczne śpiewanie.

 

W czasie ferii zimowych i wakacji były prowadzone zajęcia dla dzieci. Ponadto zespoły działające przy ośrodku wyjeżdżały z występami do sąsiednich miejscowości:

- Włościańskie Jadło w Giedlarowej,
- Dożynki gminne – Stare Miasto,
- Święto pieczonego ziemniaka – Brzóza Królewska,
- Jarmark Kapuściany w Wierzawicach,
- Jarmark Kulturalny na Michała w Giedlarowej.


Ośrodek Kultury w Dębnie prowadzi wynajem i udostępnianie pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, w 2015 roku było 26 takich spotkań.

 

W ramach działań administracyjno-gospodarczych wykonane zostały:

- wykonano nowy dach,
- wykonano od gromienie na budynku ośrodka,
- zakupiono zmywarkę do kuchni (koszt 1500 zł pokryło KGW z własnych środków)

 

W ramach swej działalności nasza placówka współpracuje z organizacjami lokalnymi, którym wyrażam podziękowanie za pomoc i współpracę przy organizacji imprez:

- Koło Gospodyń Wiejskich,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Szkoła Podstawowa,
- Niepubliczne Gimnazjum,
- Biblioteka Publiczna,
- Rada Sołecka na czele z sołtysem,
- Parafia.