GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

“Wakacje z WOT”

Wojska Obrony Terytorialnej organizują projekt “Wakacje z WOT” skierowany głównie do uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia, a także studentów i nauczycieli. Celem projektu jest ułatwienie ochotnikom wstąpienia w szeregi OT w czasie wolnym od nauki.

Czytaj więcej: “Wakacje z WOT”

Przygotowania do Niedzieli Palmowej w Giedlarowej

Palma wielkanocna symbolizuje w tradycji Kościoła męczeństwo i triumf – zawiera więc w sobie całą treść świąt Wielkiej Nocy. Nie mogło zabraknąć jej również w giedlarowskiej świątyni, o co zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Giedlarowej. Członkinie Koła ochoczo włączyły się w przygotowanie pięknych kwiatów do tradycyjnej palmy wielkanocnej zdobiącej ołtarz miejscowego kościoła parafialnego.

Czytaj więcej: Przygotowania do Niedzieli Palmowej w Giedlarowej

GOK Gminy Leżajsk na półmetku działań projektowych

Realizację projektu „Poznaj kulturę regionu przygranicznego Polski i Ukrainy” PL-UA, nr PBU2/0929/18 zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019.04.17 i umowy o grant nr PLBU.01.01.00-UA-0929/19-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa rozpoczęliśmy we wrześniu od spotkania roboczego ze stroną ukraińską, na którym wspólnie ustaliliśmy szczegółowy harmonogram działań.

Czytaj więcej: GOK Gminy Leżajsk na półmetku działań projektowych

Za nami etnograficzne lekcje pokazowe z zakresu malarstwa i rzeźby

Za nami wszystkie etnograficzne lekcje pokazowe z zakresu malarstwa i rzeźby zorganizowane w ramach projektu pt. „Poznaj kulturę regionu przygranicznego Polski i Ukrainy” PL-UA, nr PBU2/0929/18 zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019.04.17 i umowy o grant nr PLBU.01.01.00-UA-0929/19-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Czytaj więcej: Za nami etnograficzne lekcje pokazowe z zakresu malarstwa i rzeźby

Szkolenia eksperckie w ramach projektu transgranicznego

Trwa realizacja projektu transgranicznego. Miesiące listopad i grudzień to czas intensywnych działań projektowych. GOK Gminy Leżajsk, jako Partner projektu transgranicznego pt. „Poznaj kulturę regionu przygranicznego Polski i Ukrainy” PL-UA, nr PBU2/0929/18 zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019.04.17 i umowy o grant nr PLBU.01.01.00-UA-0929/19-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, przeprowadził szkolenia dla 10 docelowych kierowników muzeów na Ukrainie z zakresu planowania i tworzenia wystaw (w tym koncepcje, projektowanie, tworzenie katalogów), inteligentnych rozwiązań dla muzeów oraz zaawansowanych metod formowania wystaw z użyciem technologii cyfrowych.

Czytaj więcej: Szkolenia eksperckie w ramach projektu transgranicznego

GOK Gminy Leżajsk realizuje projekt etnograficzny

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk, wspólnie z Beneficjentem Wiodącym – Radą Miasta Pereczyn na Ukrainie, realizuje projekt pt. „Poznaj kulturę regionu przygranicznego Polski i Ukrainy” PL-UA, nr PBU2/0929/18 zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019.04.17 i umowy o grant nr PLBU.01.01.00-UA-0929/19-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Czytaj więcej: GOK Gminy Leżajsk realizuje projekt etnograficzny

Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej realizuje projekt PROO5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej realizuje projekt pn. "Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby działalności statutowej KGW" złożony do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W ramach zadania do siedziby KGW zakupiono dużą 5-cio palnikową kuchenkę. Zakup ten sfinansowano z dotacji PROO w wysokości 6760,00 zł w ramach realizacji zadania określonego umową NR 323/PROO/5/2020.

Czytaj więcej: Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej realizuje projekt PROO5.

Powiatowy Koncert Muzyki Poważnej

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej w dniu 20 września 2020 roku zorganizował Powiatowy Koncert Muzyki Kameralnej w Kościele Parafialnym w Giedlarowej z udziałem artystów muzyków, absolwentów największych szkół muzycznych w Polsce. W koncercie zagrali m.in. Mateusz Strzelecki, który urodził się w 1989 w Radomiu.

Czytaj więcej: Powiatowy Koncert Muzyki Poważnej

Dożynki Wiejskie w Giedlarowej

Sierpień jest okresem zbioru płodów ziemi i dojrzewania zbóż, z których to rolnicy wyplatają wieńce - jako wyraz wdzięczności Bogu za dary ziemi. Ta piękna polska tradycja kultywowana jest także od dawnych czasów w Giedlarowej, dlatego też w dniu 15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia NMP zwane Świętem Matki Bożej Zielnej ks. Jan Balicki - Proboszcz tutejszej parafii poświęcił na sumie wieniec żniwny.

Czytaj więcej: Dożynki Wiejskie w Giedlarowej

Teatr Muzyczny "Broadway" z występem w Łodzi

17 sierpnia artyści Teatru Muzycznego Broadway wystąpili z musicalem "Tańczyć do utraty tchu" na deskach Teatru Małego w Manufakturze w Łodzi. Po spektaklu aktor Witold Łuczyński (aktor teatralny, filmowy i telewizyjny współpracujący z Teatrem Małym w Manufakturze) przekazał nam kilka praktycznych i bardzo cennych wskazówek, opowiedział również o swojej pracy i życiu aktora. 

Czytaj więcej: Teatr Muzyczny "Broadway" z występem w Łodzi