GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Zespoły

Zespół śpiewaczo – obrzędowy "Brzozoki"

 

Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Brzozoki" powstał w 2003 roku i działał przy Kole Gospodyń Wiejskich. Od 2012 r. grupa reprezentuje Ośrodek Kultury w Brzózie Królewskiej, uczestniczy w przeglądach kulturalnych i występuje na różnych uroczystościach na terenie gminy, powiatu i nie tylko, za co ma liczne osiągnięcia. Zespół wyjeżdżał ze swoim repertuarem kilkakrotnie na Ukrainę, między innymi na międzynarodowy festiwal w Feodozji na Krymie, do Lwowa i Pereczyna. Grupa gościła również w Petrovcach na Słowacji. „Brzozoki" oprócz repertuaru ludowego śpiewają też piosenki biesiadne nagradzane na konkursach. W swoim dorobku zespół Brzozoki ma również sceny obrzędowe takie jak „Swary we wdowiej chacie”, „Kolęda z szopką”, „Kolęda z kozą”, „Wielkanocne zwyczaje”. Przy zespole działa grupa kabaretowa i taneczna. Opiekunem zespołu Brzozoki jest pani Zofia Woś, a kierownikiem muzycznym pan Waldemar Jarzyński.

 

Strażacka Orkiestra Dęta

Orkiestra z Brzózy Królewskiej powstała w 1948 roku z inicjatywy ks. Stanisława Ergietowskiego- proboszcza parafii. Instrumenty zakupiono za pieniądze zebrane na kolędzie i ze składek parafian. Już w 1951 r. orkiestra wraz z chórem zajmuje pierwsze miejsce na ogólnopolskim przeglądzie orkiestr i chórów w Warszawie. W latach 60- tych prowadzeniem orkiestry zajmował się organista Karol Szczepanik. Później działalność orkiestry zostaje zawieszona. Pod koniec lat sześćdziesiątych dzięki staraniom prof. Tomasza Czapli orkiestra wraca do dawnej świetności i osiąga kolejny sukces zajmując pierwsze miejsce na wojewódzkim przeglądzie orkiestr w Rzeszowie. Kolejnym dyrygentem orkiestry został Władysław Staroń i pełnił te funkcję do końca lat siedemdziesiątych. Od 1979 r. dyrygentem orkiestry jest Stanisław Stępień. W repertuarze orkiestry jest muzyka marszowa, kościelna i rozrywkowa. Orkiestra uświetnia swymi występami uroczystości kościelne, występuje na różnych imprezach na terenie gminy, powiatu i nie tylko. W ciągu roku grupa gra w różnych miejscach ok. 25 razy, w jej składzie jest dużo młodzieży. Od 2016 r. Orkiestra działa nie tylko pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, ale zawiązała również Stowarzyszenie Strażackiej Orkiestry Dętej. Orkiestra Dęta z Brzózy Królewskiej jest dumą wszystkich mieszkańców.

Mażoretki

Orkiestrze Dętej towarzyszy grupa mażoretek. Brzózańskie Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych, prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestry dętej, żonglując i podrzucając przy tym pałeczkami. Opiekunem i choreografem Mażoretek jest pani Jolanta Ciryt.

 

Zagrodzianie

Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego pierwszy raz na scenie zaprezentował się w 2010 roku na Dożynkach Gminnych w Brzózie Królewskiej. Specjalnie na to święto tancerze gimnazjalnej grupy tańca towarzyskiego Swing zatańczyli suitę tańców rzeszowskich. Grupa zaczęła się rozwijać podnosząc swoje umiejętności taneczne oraz zwiększając liczbę młodych ludzi chcących tańczyć tańce ludowe. W roku 2013 młodzieżowa grupa przyjęła nazwę Zagrodzianie. Pomysłodawcą nazwy był pan Marian Grabarz od początku związany z zespołem. Obecnie Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego Zagrodzianie pracuje w dwóch grupach wiekowych. W swym repertuarze ma tańce narodowe i tańce rzeszowskie. Grupa często prezentuję się na terenie gminy, powiatu i województwa. Opiekunem zespołu jest pani Jolanta Ciryt.

Akademia Artystyczna "DoReMi"

Solistki Iwona Lis i Gabriela Szczęch są uczennicami Akademii Artystycznej DoReMi działającej w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej. Ich opiekunem jest pan Mateusz Pęcak założyciel Akademii i nauczyciel muzyki. Występują podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i nie tylko. Uczestniczą w konkursach i przeglądach, za co mają liczne osiągnięcia.

Teatrzyk "Bagatelka"

Historia teatrzyku "Bagatelka" rozpoczęła się w 2013 r. tuż po otwarciu miejscowego Ośrodka Kultury. Początkowo grupa liczyła kilka osób i przygotowywała inscenizację jasełek wystawianą w okresie świąt Bożego Narodzenia. W późniejszym czasie rozpoczęły się cykliczne zajęcia teatralne. Obecnie do zespołu teatralnego należy kilkanaście osób należących do dwóch grup, które spotykają się systematycznie dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć młodzi aktorzy ćwiczą dykcję, ruch i gest sceniczny. W 2016 r. grupa zagrała "Pchłę Szachrajkę" i "Sierotkę Marysię w krainie czarów". Teatrzyk "Bagatelka" występuje dla miejscowej publiczności oraz bierze udział w przeglądach teatralnych organizowanych na terenie gminy.

Akademia Muzyczna „Promusic”

Założycielem Szkoły Muzycznej Promusic jest pan Mateusz Pęcak. Uczniowie nie tylko pobierają lekcje gry na różnorakich instrumentach, ale i występują podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i poza nim prezentując nabyte umiejętności. Dzięki nauce w Szkole Promusic uczniowie mogą zasilać swoimi talentami grupy artystyczne działające na terenie miejscowości i nie tylko.

Zespół Pieśni i Tańca Zagrodzianie

Zespół Pieśni i Tańca Zagrodzianie oraz przygrywająca mu Kapela powstały w 2019 r. Po spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym z inicjatywy pana Jakuba Szczęcha oraz Dyrektora miejscowego Zespołu Szkół pana Mariana Grabarza i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury pana Marka Krauza grupa zaczęła ćwiczyć przy szkole pod patronatem GOK. Kierownikiem grupy jest pan Jakub Szczęch, choreografem pani Paulina Szczęch, a kierownikiem kapeli pan Konrad Dąbek. Grupa zadebiutowała na scenie 8 lutego 2020 r. podczas Noworocznego Koncertu Tanecznego.

Grupa Fitness

Dwa razy w tygodniu grupa miłośników zdrowego stylu życia ćwiczy regularnie ruch połączony z tańcem. Opiekunem i trenerem grupy jest pani Albina Grabarz.

Zespół Tańca Nowoczesnego 5Forstep

Grupa powstała końcem 2018 r. z inicjatywy pięciu dziewczyn. W początkowym okresie istnienia zespół ćwiczył w domu. Obecnie próby odbywają się regularnie w Ośrodku Kultury. 5Forstep zadebiutował w lutym 2019 r. podczas Dnia Seniora w Brzózie Królewskiej. Od tego czasu zespół występuje nie tylko podczas miejscowych imprez kulturalnych, ale prezentuje się i poza Brzózą.

Grupa taneczno- kabaretowa „Wrzuć na luz”

W początkowym okresie istnienia, czyli od 2014 roku grupa ćwiczyła sporadycznie w ramach prób zespołu Brzozki. W miarę powiększania repertuaru kabaretowego i tanecznego zaistniała potrzeba dodatkowych spotkań. Obecnie członkowie „Wrzuć na luz” regularnie organizują próby w Ośrodku Kultury. Z przygotowanym programem połączonym z repertuarem śpiewaczym zespołu Brzozoki grupa wyjeżdża na liczne występy nie tylko w swojej gminie, ale i często poza nią.

Grupa RoboGiganci

Grupa powstała na początku roku 2020. Składa się z trzech zespołów podzielonych na kategorie wiekowe. Podczas tych ciekawych zajęć dzieci składają konstrukcje z klocków lego, które po późniejszym zaprogramowaniu wprawiane są w ruch.Instruktorem zajęć z robotyki jest pan Przemysław Nycz.

Kółko plastyczne


Podczas zajęć odbywających się co tydzień w Ośrodku Kultury dzieci ćwiczą swoje zdolności plastyczne i techniczne.Uczestnicy warsztatów nie tylko aktywnie i ciekawie spędzają wolny czas, ale i biorą udział w konkursach i wystawach.

Kółko Wokalne- zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Ośrodek Kultury w Brzózie Królewskiej

 dsc3062

 

      Brzóza Królewska jest ostoją folkloru. Kultywuje się tu stare zwyczaje i obrzędy. Ludzie z różnych pokoleń i środowisk podejmują szereg działań na rzecz lokalnej społeczności. W latach 1924-26 powstaje drewniany Dom Ludowy, a w1957 r. zostaje założona Filia Biblioteczna i była ona najstarszą filią na terenie Gminy Leżajsk. W Domu Ludowym mieściła się świetlica, w której toczyło się życie kulturalne wsi. Dom Ludowy działał do 2012 r. Po tym czasie 12 sierpnia 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego Ośrodka Kultury. W jego budynku do września 2017 r. znajdowała się również filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Zalążkiem Kultury w Brzózie Królewskiej była założona w 1948 r. przez ks. Stanisława Ergietowskiego Orkiestra Dęta i chór. W 1951 r. orkiestra wraz z chórem zajmuje pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów i Orkiestr w Warszawie. W latach 60-tych prowadzenie orkiestry przejmuje organista Karol Szczepanik. Po 1966 r. zostaje zawieszona działalność orkiestry i dopiero po kilku latach dzięki staraniom prof. Tomasza Czapli orkiestra zostaje przywrócona do dawnej świetności. Dwa lata po wznowieniu działalności orkiestra osiąga kolejny sukces zajmując pierwsze miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Rzeszowie. Od końca lat 70-tych do dnia dzisiejszego orkiestrę prowadzi Stanisław Stępień. Przez szereg lat w Brzózie Królewskiej działała kapela ludowa założona przez Józefa Żurawia, a także zespół ludowy Brzózaki prowadzony przez Helenę Szczęch.
Pod koniec lat 50 powstaje Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmowało się prowadzeniem poletka doświadczalnego, odchowalnią kurcząt, organizowało kursy szycia, gotowania, pieczenia, haftu. KGW rozprowadzało krzewy ozdobne i kwiaty. Koło Gospodyń Wiejskich działało w komitecie opieki społecznej przyznając pomoc dla ludzi najbiedniejszych, między innymi pościel, odzież. Przewodniczącymi KGW były Anna Franus, Leona Grabarz, Zofia Grabarz, Helena Wawrzaszek, Maria Juśko, Stanisława Wach, a obecnie Zofia Woś. Dzisiejsze Koło Gospodyń Wiejskich działa prężnie i aktywnie, a za swoje osiągnięcia otrzymuje wiele nagród, wyróżnień i dyplomów.
W 2003 r. przy KGW powstał zespół śpiewaczo-obrzędowy „Brzozoki", który od momentu otwarcia miejscowego Ośrodka Kultury w 2012 r. występuje pod jego patronatem . Grupa prezentuje się na różnych kulturalnych uroczystościach w Polsce i za granicą. W strukturach Ośrodka Kultury od 2014 r. działa grupa kabaretowa „Wrzuć na luz”. Od 2010 r w Brzózie Królewskiej z inicjatywy dyrektora miejscowego Zespołu Szkól pana Mariana Grabarza założony został Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego, który w 2013 r. przyjął nazwę „Zagrodzianie".Grupa uświetnia swoimi występami okolicznościowe uroczystości, bierze udział w przeglądach tanecznych. Od 2013 r. przy Ośrodku Kultury pracuje dziecięcy teatrzyk „Bagatelka”. Jesienią tego samego roku powstał Zespół Pieśni i Tańca Zagrodzianie, który po raz pierwszy zaprezentował się podczas Noworocznego Koncertu Tanecznego. Oprócz grup artystycznych przy Ośrodku Kultury działa kółko plastyczne,a od początku 2020 r. prężnie działa grupa RoboGiganci rozwijająca swoje zdolności w dziedzinie robotyki. Dzieci mają też możliwość ćwiczenia swoich zdolności muzycznych poprzez naukę w Akademii Muzycznej Promusic, która od kilku lat działa w Ośrodku Kultury, a jej założycielem jest pan Mateusz Pęcak.


Ośrodek Kultury organizuje imprezy cykliczne:

Dzień Seniora
Koncert Kolęd
Koncert Taneczny
Dzień Kobiet
Święto Pieczonego Ziemniaka
Koncerty, uroczystości patriotyczne, wystawy, wieczory poetyckie i inne.


W ramach działalności Ośrodka Kultury prowadzone są:

Zespół śpiewaczo-obrzędowy „Brzozoki"
Strażacka Orkiestra Dęta
Mażoretki
Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego „Zagrodzianie"
Grupa teatralna „Bagatelka"
Akademia Muzyczna „Promusic”
Grupa teatralno-kabaretowa „Wrzuć na luz”
Zespół Pieśni i Tańca Zagrodzianie
Kółko plastyczne
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich prowadzi wypożyczalnię naczyń stołowych. Ośrodek natomiast prowadzi wynajem sali na wesela, przyjęcia okolicznościowe i zebrania.


Pracownicy:

Zofia Woś – animator kultury
Jan Grabarz - pracownik gospodarczy

Ośrodek czynny:

poniedziałek -piątek: 8.00 - 19.00
oraz podczas imprez.


Kontakt:

Ośrodek Kultury w Brzózie Królewskiej
Brzóza Królewska 555
tel. 537 443 448
E mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.