Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

21 edycja Włościańskiego Jadła za nami!

21 edycja Włościańskiego Jadła za nami!

W minione niedzielne popołudnie na stadionie sportowym w Giedlarowej rozpoczęły się XXI Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło”. Do wspólnego świętowania włączyła się liczna grupa zaproszonych gości- przedstawicieli władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawicieli firm, organizacji, instytucji i stowarzyszeń z terenu gminy, przedstawicieli sponsorów.

Po części oficjalnej, w czasie której wszystkie 24 koła gospodyń wiejskich prezentujących tradycyjne potrawy staropolskie otrzymały nagrody ufundowane przez sponsorów, rozpoczął się ciąg występów artystycznych. Na scenie zaprezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” z Mielca, Zespół „Wierzawianie” z Wierzawic, Zespół „Brzozoki” z Brzózy Królewskiej, Zespół „Chałupczanie” z Chałupek Dębniańskich, Zespół „Jagoda” ze Starego Miasta, Zespół „Dębnianie” z Dębna, a na podsumowanie wspaniałych występów zagrała Kapela „Śwagry” z Łańcuta. Wspaniałe występy śpiewacze i taneczne przeplatane były prezentacją stoisk z tradycyjnym jadłem staropolskim kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z 24 miejscowości z całego Podkarpacia. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna pod gwiazdami przy zespole Medium.
Patronaty medialne nad wydarzeniami objęli: TV LokalTel z Nowej Sarzyny, Radio Via, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna NOWINY, portal nowiny24.pl, Tygodnik Sztafeta oraz Informator Gminny.
Organizację Włościańskiego Jadła wsparli: Pan Zdzisław Duszyński Sołtys wsi Giedlarowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Giedlarowej, Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, Klub Sportowy „Victoria” w Giedlarowej
A tak okazałe wydarzenia nie byłyby możliwe bez wsparcia sponsorów, którymi byli:
1. Wójt Gminy Leżajsk
2. BMF Polska
3. Spółka Stare Miasto-Park
4. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
5. Biogazownia OZE11
6. Podkarpacki Odział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
7. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
8. Podkarpacka Izba Rolnicza
9. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy w Wierzawicach
10. Senator Janina Sagatowska
11. Browar w Leżajsku Grupa Żywiec SA
12. Waldemar Burek Restauracja Stokrotka w Giedlarowej
13. Mirosław Kłosowski Drukarnia Emka
14. Poltino Leżajsk
15. Bank Spółdzielczy w Leżajsku
16. Beata Pęcak – firma Apex
17. Dominik Rup Firma Dominnet z Brzózy Królewskiej
18. Jerzy Murdzia Zakład Fotograficzny Jamfot
19. GS Samopomoc Chłopska w Leżajsku
20. Firma Enformatic – Internet światłowodowy.

Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia, w tym także zespołom artystycznym i kołom gospodyń za aktywne włączenie się w celebrowanie Włościańskiego Jadła.