Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

KGW w Starym Mieście

KGW w Starym Mieście

Koło Gospodyń Wiejskich działa we wsi Stare Miasto od pierwszej połowy lat sześćdziesiątych. Pierwszą przewodniczącą była pani Helena Dąbek, kolejną pani Stefania Matuszko, a potem przez wiele lat pani Maria Dolecka. KGW najpierw działało przy Kółku Rolniczym. Przez cały okres swojej działalności organizowało wiele razy festyny, zabawy, dożynki, pokazy i wycieczki. Działaczki prowadziły także kursy gotowania i pieczenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkanek Starego Miasta.
W roku 1998 po krótkiej przerwie KGW wznowiło swoją działalność. Przewodniczącą została pani Elżbieta Federkiewicz, a zastępcą pani Halina Leśko. Następne wybory odbyły się w roku 2001 i od tego momentu przewodniczącą została pani Halina Leśko. KGW bierze udział w imprezach mających miejsce na terenie Starego Miasta i Gminy Leżajsk, przygotowując posiłki na dożynki wiejskie i gminne, „Święto Pieczonego Ziemniaka” oraz „Memoriał Antoniego Magla”, który rozgrywa się na stadionie w Starym Mieście. Przez cały okres swojej działalności współpracuje z Zespołem Szkół w Starym Mieście i LKS Staromieszczanka. Prowadzi także wypożyczalnię naczyń, organizuje szkolenia. Reprezentuje swoją miejscowość na różnych konkursach na terenie gminy, m.in. „Włościańskim Jadle” w Giedlarowej, gdzie otrzymało wyróżnienie za przygotowane potrawy. W 2008 roku nową przewodniczącą została Anna Leśko. Ponadto wybrano zastępcę – Wiesława Dworniczaka i sekretarza Bożenę Butyńską. Ogółem koło liczy 25 osób. Swoją prężną działalność rozpoczęto upieczeniem ciasta dla Turków, potem pomagano w organizacji prymicji. Czas wakacyjny dla KGW to okres wytężonej pracy nad wieńcem dożynkowym. Poczyniono także starania nad utworzeniem zespołu śpiewaczego i tak powstała „Jagoda”, skupiając członków KGW. Przez cały czas współpracowano z panią Stanisławą Zasońską, panią Czesławą Kostek i panią Marią Horoszko- nauczycielkami miejscowej szkoły, które służyły swoją pomocą w kwestiach plastyczno – muzycznych.

Skład Koła:

 1. Monika Majewska – Przewodnicząca
 2. Jolanta Baj złożył
 3. Stanisława Zasońska
 4. Władysława Zawadzka
 5. Katarzyna Baj
 6. Stanisława Baj
 7. Zbigniew Baj
 8. Józef Bąk
 9. Beata Bzdyra
 10. Stanisława Madej
 11. Stanisław Murdzia
 12. Bożena Murdzia
 13. Henryk Baj
 14. Elżbieta Kowal

GALERIA ZDJĘĆ

KONTAKT DO KGW

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Mieście

Stare Miasto 152

37-300 Leżajsk

NIP: 8161708145

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej