Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

KGW w Brzózie Królewskiej

KGW w Brzózie Królewskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzózie Królewskiej powstało w 1963 r. i działało przy Kółku Rolniczym. Przewodniczącymi były: Józefa Zygmunt, Anna Franus, Leona Grabarz, Julia Szczepanik, Leonia Czudak, Zofia Grabarz, Helena Wawrzaszek, Stanisława Wach, a obecnie Zofia Woś. Panie z KGW stawiały sobie do realizacji różne zadania. Organizowały szkolenia, pokazy, kursy gotowania, szycia, pieczenia, haftu. Prowadziły hodowle drobiu, uprawiały poletka doświadczalne, pokazywały kobietom ich znaczenie w życiu społecznym. Dzisiejsza organizacja kobiet z Brzózy Królewskiej aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy, powiatu i nie tylko. W 2003 r. przy KGW powstał zespół śpiewaczo-obrzędowy „Brzozoki”, który bierze udział w przeglądach, spotkaniach, pielęgnuje tradycję pokazując młodemu pokoleniu dawne obrzędy i zwyczaje. Od 2012 r. grupa reprezentuje też Ośrodek Kultury. Koło Gospodyń Wiejskich przy współpracy z GOK organizuje cykliczną imprezę „Obrzędy jesienne -Święto pieczonego ziemniaka”. Imprezie tej został nadany certyfikat Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Głównym celem tego święta jest popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i kultywowanie tradycji poprzez pokaz i degustację potraw regionalnych właściwych tylko dla naszej miejscowości. Od 2015 r. podczas tej imprezy odbywa się również turniej KGW, na którym grupy rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach. Koło również wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury jest współorganizatorem Dożynek, Dnia Seniora, Koncertu Kolęd, Dnia Dziecka i wielu innych. Co rok bierze udział w Dożynkach Powiatowych, robi wieniec dożynkowy, dużą palmę, a którą uczestniczy w procesji Niedzieli Palmowej. Dba o porządek w miejscach pamięci ofiar wojny i uczestniczy w lokalnych obchodach patriotycznych świąt i wielu innych wydarzeniach.  W 2018 r. Koło dokonało wpisu do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i otrzymuje dotację z budżetu państwa na swoje cele statutowe. Dzięki dofinansowaniu z ARiMR udało się uzupełnić nie tylko brakujące stroje, ale i zastawę oraz niezbędne sprzęty, które ułatwiają pracę KGW. Nie bez znaczenia jest pomoc finansowa Gminy Leżajsk, która również wspiera działalność Koła oraz Gminnego Ośrodka Kultury nieodpłatnie użyczającego nam siedziby i zaplecza kuchennego.Wielkim osiągnięciem dla brzózańskiego Koła było wpisanie 16 czerwca 2015 r. pieroga jaglanego na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypiek ten od dziesiątek lat gości na stołach w Brzózie Królewskiej, a sposób jego wytwarzania jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Oprócz tego ten lokalny przysmak zdobył liczne nagrody i wyróżnienia podczas konkursów kulinarnych: wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Polska wieś smakuje”, wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „Najlepszy Produkt Podkarpacki”, wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „Najlepszy Produkt Tradycyjny”. Koło ma na swoim koncie również I miejsce w konkursie wojewódzkim za przygotowanie wielkanocnego stołu, III miejsce w wojewódzkim konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, I miejsce w konkursie wojewódzkim za chleb gruszkowy. KGW z Brzózy Królewskiej kilkakrotnie zdobywało I miejsce w Gminnym Turnieju KGW. Ponadto ma też wiele innych nagród nie tylko za potrawy tradycyjne, ale i za przygotowane przez zespół widowiska obrzędowe oraz występy artystyczne (nagroda w Międzynarodowym Festiwalu w Feodozji na Krymie, I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Kolędniczym we Lwowie, III miejsce oraz kilkakrotne wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”, wyróżnienie w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych, nagrodę za widowisko „Z Bożkami”, nagrodę za „Kolędę życzącą dla dziewczyny”, wyróżnienie w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, III miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Widowisk Kolędniczych, kilkakrotnie zespół zdobył II miejsce podczas Gminnego Przeglądu Pieśni Biesiadnej, ma również nagrodę za najlepsze wykonanie „Zapomnianej kolędy”. Grupa dwukrotnie zdobyła również III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu „Łączy nas kultura” oraz II miejsce w ogólnopolskim konkursie ARiMR „Koło ARiMR w Sercu Wsi”. Zajęła też III miejsce w województwie w „Bitwie Regionów”, oraz wyróżnienie specjalne w wojewódzkim konkursie Podkarpacki Produkt Regionalny – Potrawa Roku. Dodatkowo otrzymała nagrodę Powiatu Leżajskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Mleczne cuda”, I miejsce za najlepszą prezentację potraw w konkursie „Gdzie kucharek sześć” oraz wyróżnienie w między powiatowym konkursie „Smaki i Aromaty Galicyjskiej Chaty”. Jednak najważniejszym osiągnięciem dla brzózańskiego KGW było zajęcie III miejsca w konkursie o nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Dodać trzeba, że do każdego z tych etapów wymagane było inne przygotowanie związane z zaprezentowaniem działalności, nagraniem filmu, występem i stoiskiem kulinarnym. Ważnym osiągnięciem było zajęcie II miejsca i nagroda Prezydenta RP za najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Już sam udział w tak wielkich wydarzeniach jak Dożynki Prezydenckie i finał Konkursu dla KGW w Otrębusach połączone z obecnością najważniejszych osób w naszym kraju był ogromną nagrodą. Grupa wydała album fotograficzny, utworzyła stronę internetową, nagrała teledysk i występy wokalne i kabaretowe, gościła w Europarlamencie w Brukseli, była też w Sejmie, na zaproszenie pary prezydenckiej delegacja KGW gościła w Pałacu Prezydenckim. Kolejnym wielkim wydarzeniem w działalności KGW była wizyta Pierwszej Damy w siedzibie brzózańskiego Koła. W 2023 r. Minister Kultury nagrodził zespół Brzozoki odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz nagrodą finansową. Przewodnicząca KGW otrzymała medal 100 lecia Odzyskanej Niepodległej nadany przez Prezydenta RP oraz odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, Dyplom Uznania Wójta Gminy Łopiennik Górny oraz Honorowy tytuł Kobieta Sukcesu Osobowość Karpat nadany przez Stowarzyszenie Kobiety Karpat. Koło skupia się nie tylko na kulinarnym kierunku, ale rozwija się w innych dziedzinach, uczestniczy w różnych kursach, bierze udział w realizacji projektów oraz życiu społecznym i kulturalnym. Aktywnie pozyskuje fundusze nie tylko na własną działalność, ale i na potrzeby innych.  KGW współpracuje z samorządem powiatowym, gminnym i lokalnym, z Sołtysem i Radą Sołecką, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Giedlarowej i Ośrodkiem Kultury w Brzózie Królewskiej, z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopienniku Górnym, z Zespołem Szkół, Parafią, Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, z miejscowym Domem Pomocy Społecznej, z Fundacją „Wolno Marzyć”, ze Stowarzyszeniem „Strażacka Orkiestra Dęta w Brzózie Królewskiej. Bierze czynny udział w uroczystościach świeckich i kościelnych urozmaicając je występami, organizując zaplecze gospodarcze. KGW z Brzózy Królewskiej pielęgnuje tradycję i jednocześnie buduje nowy obraz aktywnego społeczeństwa zabiegając o środki na realizacje planów i zamierzeń w swojej małej ojczyźnie. Tak szeroka i aktywna działalność jest możliwa, bo grupę tworzą ludzie prospołeczni z urodzenia, obdarzeni licznymi talentami, chętnie poświęcający swój wolny czas, mający drugi dom w szeregach Koła. Nie bez znaczenia jest wsparcie licznych sympatyków, dobroczyńców Koła i społeczności lokalnej. W tak przyjaznym środowisku tworzy się nowa historia, która mamy nadzieję przetrwa jeszcze wiele długich lat przynosząc dobre owoce prowadzonej działalności. Członkami honorowi brzózańskiego KGW są:

1. Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko

2. Radny Sejmiku Woj. podkarpackiego pan Karol Ożóg

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Marek Krauz

4. Dyrektor Zespołu Szkół pan Marian Grabarz

5. Dyrektor ARiMR w Rzeszowie pan Andrzej Kraska

6. Prezes LGD 'Region Sanu i Trzebośnicy” pani Magdalena Niemczyk

7. Prezes SMAK Górno pan Mieczysław Miazga

8. Były Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Król. pan Mariusz Nycz

9. Mistrzynie tenisa stołowego Enea Siarka Tarnobrzeg:

Jia Jun

Wang Yixiao

Renata Strbikova

Kinga Stefańska

 

KONTAKT DO KGW

Koło Gospodyń Wiejskich "Brzozaki" w Brzózie Królewskiej

Brzóza Królewska 555

37-307 Brzóza Królewska

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej