Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

KGW w Maleniskach

Historia KGW w Maleniskach sięga 2004 r., kiedy to zostało reaktywowane po wielu latach. Pomysłodawcą był sołtys wsi Adam Bąk. Zorganizował spotkanie pań, zaprosił panią Krystynę Gdulę – Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, która zachęciła panie do zwarcia szeregów działania na rzecz lokalnej społeczności. Od tego czasu można datować funkcjonowanie KGW w Maleniskach.
Koło Gospodyń Wiejskich rokrocznie brało udział gościnnie w imprezie „Gdzie kucharek sześć” w Nowej Sarzynie. Największym wyróżnieniem dla Koła był puchar na prezentacji potraw „Włościańskie Jadło” w 2012 roku.
Ówczesne członkinie Koła to:
• Barbara Bąk – Przewodnicząca
• Halina Wiśniewska
• Halina Majder
• Halina Grabarz
• Irena Wiatr
Rok 2016 to przełom w historii działalności KGW. Nową Przewodniczącą została Ewelina Cebula, która zmobilizowana do współpracy mieszkańców Malenisk i sąsiedniej Jelnej. Znacząco rozbudował się również skład Koła, do którego dołączyły:
• Anna Golik (choreograf układów tanecznych)
• Iwona Grzech
• Lidia Kania
• Krystyna Leśko
• Małgorzata Lipińska
• Agnieszka Majder
• Grażyna Rejczyk
• Elżbieta Szarek
• Anita Szwed
KGW Maleniska prowadzi aktywną działalność przez cały rok. Chętnie uczestniczy w imprezach organizowanych na terenie Gminy Leżajsk oraz Powiatu Leżajskiego. Swoje horyzonty poszerza również poza województwo podkarpackie – w 2016 r. rozpoczęło współpracę z zaprzyjaźnioną Gminą Wieprz (Powiat wadowicki, Województwo Małopolskie) oraz z miejscowością Witryłów (Powiat brzozowski, Województwo Podkarpackie).
Panie z KGW mogą również pochwalić się niewątpliwym talentem do nauki tańca, mają na swoim koncie m. in. układ taneczny do piosenki „Gangnam Style”.
KGW Maleniska składa się również z męskiej części. Honorowym Przewodniczącym Sekcji Męskiej jest Pan Krzystof Sobejko. Do członków sekcji należą:
• Stanisław Leśko
• Adam Chudy
• Grzegorz Cebula
• Sławomir Cebula
• Jan Urban
• Adam Majder
• Stefan Szarek.

Obecnie działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Maleniskach jest zawieszona.

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej