Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

KGW w Hucisku

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku- rola i funkcjonowanie organizacji.

21 sierpnia 2005 roku Gminne Święto Plonów- Dożynki Gminne zostały zorganizowane w Hucisku. Panie ówczesna Pani Sołtys Maria Dąbek oraz ówczesna Radna Pani Maria Kołodziej zebrały grupę pań, które następnie mocno zaangażowały się w przygotowanie uroczystości Dożynek Gminnych. To był zalążek Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku. Przewodnicząca Koła została Józefa Kozyra a jej zastępczynią Marzena Łoin.

Początki działalności koła były dość trudnym czasem. Koło borykało się z brakiem strojów ludowych regionalnych, podstawowego sprzętu do działalności oraz brakiem lokalu na spotkania grupy Koła. Potrawy, jakie Koło prezentowało na imprezach takich jak „Włościańskie Jasło, Kapuściany Jarmark czy inne gotowane i przyrządzane były w prywatnych domach, za pomocą prywatnego sprzętu. Stroje ludowe wypożyczano z Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej. Po mimo tak trudnego okresu Koło Gospodyń Wiejskich nie poddało się. Każdy kolejny rok był coraz lepszy. Koło uczestnicząc w imprezach zdobywało nagrody za udział, dzięki czemu pozyskiwało sprzęt potrzebny do działalności. Bardzo dużym wsparciem dla koła było pozyskiwanie środków z Gminy Leżajsk za pośrednictwem Pań Marii Dąbek i Marii Kołodziej, które mocno angażowały się w rozwój organizacji. Panie z koła dzieliły się swoimi kulinarnymi doświadczeniami, przepisami na potrawy. Niejednokrotnie potrawy koła były opisywane w czasopismach.

30 lipca 2007 roku odbyły się nowe wybory zarządu koła gospodyń. Przewodniczącą koła została Grażyna Buczkowska, a jej zastępczynią Ewa Szantula. W roku 2008 Koło pozyskało lokal na działalność mieszczący się w budynku mieszkalnym przy szkole podstawowej. Koło gospodyń wiejskich brało czynny udział w imprezach gminnych oraz poza jej granicami. Ze swoimi potrawami uczestniczyło w Dniu Ziemi w Warszawie oraz w Konkursie piosenki patriotycznej w Hucisku Gmina Włodowice powiat Zawierciański, na którym to otrzymało wyróżnienie. Brało również udział w konkursach i turniejach. Co roku, podczas wakacji organizuje dla mieszkańców wsi oraz sąsiadujących miejscowości Święto Wsi Hucisko- spotkanie zespołów folklorystycznych goszcząc znamienite osobowości jak również wspaniałe grupy śpiewacze z innych miejscowości Gminy Leżajsk oraz Gminy Nowa Sarzyna. Co roku również organizuje dla najstarszych mieszkańców Huciska Dzień Seniora, dając dzięki temu dowód szacunku wobec osób starszych. Koło Gosp. Wiejskich corocznie bierze udział w Dożynkach gminnych. Prezentując wieniec oraz chleb własnoręcznie wykonany, w imprezach Kapuściany Jarmark, Włościańskie Jadło i innych. Współdziała z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Leżajsk.

Obecnie w Kole są następujące osoby: Józefa Kozyra, Marzena Łoin, Beata Siwiec, Barbara Stępień, Dorota Majder, Grażyna Buczkowska, Gabriela Kozyra, Patrycja Dąbek, Karolina Miazga, Katarzyna Kozyra, Krzysztof Łoin, Zbigniew Buczkowski, Adam Stępień (nasz Sołtys) Zarząd koła to Grażyna Buczkowska- Przewodnicząca, Barbara Stępień -Zastępca, Beata Siwiec – Członek Zarządu. Przy Kole Gospodyń działa zespół folklorystyczny o nazwie Sami Swoi, który uświetnia imprezy swoją muzyką. Kierownikiem całej grupy Samych Swoich jest Krzysztof Łoin, a w składzie ponadto są: Stanisław Łoin, Dariusz Majder, Paweł Hrynkiewicz, Mateusz Leśko, Piotr Kycia oraz Łukasz Łoin.

GALERIA ZDJĘĆ

KONTAKT DO KGW

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku

Hucisko 153

37-311 Wola Zarczycka

NIP: 8161708292

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej