Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Brzóza Królewska

OŚRODEK KULTURY W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ

37-307 Brzóza Królewska 555

Telefon:
537 443 448

Brzóza Królewska
Brzóza Królewska jest ostoją folkloru. Kultywuje się tu stare zwyczaje i obrzędy. Ludzie z różnych pokoleń i środowisk podejmują szereg działań na rzecz lokalnej społeczności. W latach 1924-26 powstaje drewniany Dom Ludowy, a w1957 r. zostaje założona Filia Biblioteczna i była ona najstarszą filią na terenie Gminy Leżajsk. W Domu Ludowym mieściła się świetlica, w której toczyło się życie kulturalne wsi. Dom Ludowy działał do 2012 r. Po tym czasie 12 sierpnia 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego Ośrodka Kultury. W jego budynku do września 2017 r. znajdowała się również filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Zalążkiem Kultury w Brzózie Królewskiej była założona w 1948 r. przez ks. Stanisława Ergietowskiego Orkiestra Dęta i chór. W 1951 r. orkiestra wraz z chórem zajmuje pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów i Orkiestr w Warszawie. W latach 60-tych prowadzenie orkiestry przejmuje organista Karol Szczepanik. Po 1966 r. zostaje zawieszona działalność orkiestry i dopiero po kilku latach dzięki staraniom prof. Tomasza Czapli orkiestra zostaje przywrócona do dawnej świetności. Dwa lata po wznowieniu działalności orkiestra osiąga kolejny sukces zajmując pierwsze miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Rzeszowie. Od końca lat 70-tych do dnia dzisiejszego orkiestrę prowadzi Stanisław Stępień. Przez szereg lat w Brzózie Królewskiej działała kapela ludowa założona przez Józefa Żurawia, a także zespół ludowy Brzózaki prowadzony przez Helenę Szczęch.
Pod koniec lat 50 powstaje Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmowało się prowadzeniem poletka doświadczalnego, odchowalnią kurcząt, organizowało kursy szycia, gotowania, pieczenia, haftu. KGW rozprowadzało krzewy ozdobne i kwiaty. Koło Gospodyń Wiejskich działało w komitecie opieki społecznej przyznając pomoc dla ludzi najbiedniejszych, między innymi pościel, odzież. Przewodniczącymi KGW były Anna Franus, Leona Grabarz, Zofia Grabarz, Helena Wawrzaszek, Maria Juśko, Stanisława Wach, a obecnie Zofia Woś. Dzisiejsze Koło Gospodyń Wiejskich działa prężnie i aktywnie, a za swoje osiągnięcia otrzymuje wiele nagród, wyróżnień i dyplomów.
W 2003 r. przy KGW powstał zespół śpiewaczo-obrzędowy „Brzozoki”, który od momentu otwarcia miejscowego Ośrodka Kultury w 2012 r. występuje pod jego patronatem . Grupa prezentuje się na różnych kulturalnych uroczystościach w Polsce i za granicą. W strukturach Ośrodka Kultury od 2014 r. działa grupa kabaretowa „Wrzuć na luz”. Od 2010 r w Brzózie Królewskiej z inicjatywy dyrektora miejscowego Zespołu Szkół pana Mariana Grabarza założony został Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego, który w 2013 r. przyjął nazwę „Zagrodzianie”. Zespół ten pracuje również pod patronatem GOK. Grupa uświetnia swoimi występami okolicznościowe uroczystości, bierze udział w przeglądach tanecznych. Jesienią 2019 roku powstał Zespół Pieśni i Tańca Zagrodzianie, który po raz pierwszy zaprezentował się podczas Noworocznego Koncertu Tanecznego. Oprócz grup artystycznych przy Ośrodku Kultury działa Akademia Młodego Artysty i kółko wokalne. ,a od początku 2020 r. prężnie pracuje grupa RoboGiganci rozwijająca swoje zdolności w dziedzinie robotyki.
Ośrodek Kultury organizuje imprezy cykliczne:

Dzień Seniora
Koncert Kolęd
Koncert Taneczny
Dzień Kobiet
Święto Pieczonego Ziemniaka
Koncerty, uroczystości patriotyczne, wystawy, wieczory poetyckie i inne.

W ramach działalności Ośrodka Kultury prowadzone są:

Zespół śpiewaczo-obrzędowy „Brzozoki”
Strażacka Orkiestra Dęta
Mażoretki
Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego „Zagrodzianie”
Grupa teatralna „Bagatelka”
Grupa teatralno-kabaretowa „Wrzuć na luz”
Zespół Pieśni i Tańca Zagrodzianie
Kółko plastyczne
Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich prowadzi wypożyczalnię naczyń stołowych. Ośrodek natomiast prowadzi wynajem sali na wesela, przyjęcia okolicznościowe i zebrania.

Pracownicy:

Zofia Woś – animator kultury

Zofia Stępień – pracownik gospodarczy
Jan Grabarz – pracownik gospodarczy

Ośrodek czynny:

poniedziałek -piątek: 8.00 – 19.00
oraz podczas imprez.

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej