Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Piskorowice

OŚRODEK KULTURY W PISKOROWICACH

Piskorowice 101

37-300 Leżajsk

Piskorowice

Dom Kultury w Piskorowicach to dawna plebania ukraińskiego księdza cerkiewnego. Budynek ten został wzniesiony mniej więcej w tym czasie, kiedy w Piskorowicach wybudowano murowaną cerkiew obrządku grekokatolickiego (1842r.). Wcześniej w tym miejscu stała już cerkiew drewniana z 1667r, niezwykle okazała, o trzech kopułach, świadcząca o zamożności wsi. Opowiadano, że od cerkwi do plebanii prowadził podziemny tunel, którego wejście było koło lipy na placu cerkiewnym. Na terenie Domu Kultury był też obmurowany wyłaz, w pobliżu budynków gospodarczych.
Murowaną cerkiew i jednocześnie plebanię wzniesiono wtedy, gdy proboszczem był Ilja Chomicki (lata 1838-1874). Na cmentarzu w Piskorowicach znajduje się pomnik księdza Chomickiego z zabytkowym nagrobkiem, który wykonał słynny kamieniarz krakowski – Edward Stehlik. Na plebanii mieszkali księża ukraińscy ze swoimi rodzinami:
ks. Aleksy Gruszkiewicz (przed 1838r.)
ks. Ilja Chomicki (1838-1874r.)
ks. Michał Kiszakiewicz (1874-1896r.)
ks. Jan Berliński (1896-1929r.)
ks. Roman Horczycki (1929-1931r.)
ks. Wasyl Łach (1931-1939r.) – został aresztowany i zesłany do Berezy Kartuskiej
ks. Mak (1940r.)
ks. Kortiak
ks. Pantalejmon Osmak (1942-1945r.) – wraz z częścią ludzi z Piskorowic wyjechał na Ukrainę po akcji w szkole.
Plebania ukraińska składała się z okazałego, murowanego budynku mieszkalnego ,pokrytego czerwoną dachówką z podcieniami na frontowej ścianie, stanowiącymi ganek. Na zapleczu stała stajnia oraz ogromna stodoła. Całość ogrodzona była od drogi wysokim, drewnianym płotem i furtą. Do plebanii należało 42 mórg pola. Część pól znajdowała się zaraz za placem plebanii, na Zumeniu. Reszta była na Starej Kępie, koło dzisiejszej Jamy i na Bereziance, nieopodal Igloopolu oraz za Przybojem i nad Lubinią.
Budynek plebanii szczęśliwie przetrwał czasy I wojny światowej (1914-1918), chociaż wieś Piskorowice była w ogniu frontu austriacko-rosyjskiego i większość chat drewnianych uległa zniszczeniu. Rok 1945 to najtragiczniejszy czas w historii wsi. Ludność Piskorowic została zdziesiątkowana, na terenie miejscowości zginęło ok. 520 piskorowiczan, nie tylko w szkole, ale także w swoich domach, zagrodach, na polach i nad Sanem. Część mieszkańców wyjechała na Ukrainę, a część w ramach „Akcji Wisła” na ziemie zachodnie i północne (Olsztyn, Szczecin, Koszalin). Wraz z ludźmi z Piskorowic w 1945r. wyjechał ostatni ksiądz z plebanii ukraińskiej – P. Osmak. Pożar wsi w październiku 1945r. oszczędził Dom kultury, spłonęły wtedy poukraińskie domy tych, którzy mieli tu już nie powrócić.

Po wojnie opustoszałą plebanię zajęły siostry zakonne ze Starej Wsi –
Siostry Służebniczki NMP, które wcześniej przebywały w Ochronce. Mieszkały tu:
siostra Edwarda
siostra Jolanta
siostra Salomea
siostra Maria
siostra Kazimiera
siostra Elżbieta
siostra Cecylia
Siostry prowadziły gospodarstwo, leczyły chorych, kierowały chórem kościelnym.
W 1966r. władze powiatowe w Leżajsku zdecydowały o usunięciu sióstr i przejęciu budynku na siedzibę Gromadzkiej Rady Narodowej dla Gromady Piskorowice. Równocześnie przeniesiono tu Bibliotekę wiejską. Wcześniej prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej mieściło się w nieistniejącym już budynku gminy tzw. Kancelarii, naprzeciw Straży Pożarnej. Przez wiele lat przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej był Michał Hajduczka ,przed nim Andrzej Stadnik i Władysław Góral. Gromadzkie rady funkcjonowały w latach 1954-1972.
Od 1975r. nastąpił nowy podział administracyjny kraju i Piskorowice włączono do Gminy Leżajsk, a Dom Kultury został podporządkowany Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Giedlarowej.
W latach 1973-76 trwała rozbudowa szkoły. Wtedy też w obecnym Ośrodku Kultury mieściły się dwie sale lekcyjne. W latach 80 -tych z inicjatywy ZMW kierowanego przez Władysława Czaplę dokonano rozbudowy ośrodka powiększając go o dużą salę taneczną, w której odbywały się dyskoteki dla młodzieży i okolicznościowe imprezy.
Działalność kulturalno-oświatową Ośrodek Kultury prowadzi od stycznia 1989r. Instruktorami Ośrodka Kultury byli wówczas: Władysław Czapla, Zbigniew Kuczek, Krystyna Wanat.

 

 

Opracowała: Maria Ożga

 

 

 

W lipcu 2013r.rozpoczęto przebudowę budynku GOK w Piskorowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót obejmował wykonanie robót budowlanych m.in .wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, stropów i sufitów podwieszanych oraz posadzek, remont instalacji; elektrycznej gazowej, wentylacji mechanicznej i wodno-kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym wykonanie dojazdu, dojść i miejsc parkingowych, placu zabaw oraz ogrodzenia. Prace remontowe zakończono w listopadzie, natomiast uroczyste przekazanie do użytkowania zmodernizowanego Ośrodka Kultury odbyło się 6 lutego 2014r.

W ramach Ośrodka działają: Zespół śpiewaczy „Piskorowiczanie”, zespół wokalny „Talia”, kółko plastyczne „Młody Picasso”, a także odbywają się indywidualne zajęcia z gry na gitarze oraz produkcji muzyki. W Ośrodku  odbywają się: wystawy- malarstwa, rysunku oraz rękodzieła; warsztaty, szkolenia i pokazy z różnej dziedziny; zajęcia gimnastyczne. W bibliotece mieszczącej się w OK jest możliwość korzystania z kafejki internetowej.

Ośrodek Kultury współpracuje z KGW w Piskorowicach i w  Rzuchowie, Ochotniczą Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną, Zespołem Szkół w Piskorowicach oraz Domem Pomocy Społecznej w Mołyniach.

Imprezy organizowane obecnie przez Ośrodek Kultury w Piskorowicach:

-Dzień Seniora

-Ferie dla dzieci

-Dzień Kobiet

-Warsztaty wielkanocne

-Dzień Dziecka

-Noc Świętojańska

– „Wakacje na wesoło” dla dzieci i młodzieży

-Biesiada Wiejska

-Zabawa andrzejkowa

-Spotkanie z Mikołajem

-Warsztaty bożonarodzeniowe

-Spotkanie opłatkowe.

Istnieje możliwość wynajmu pełnego obiektu na organizowanie przyjęć okolicznościowych czy wesel, lub wynajęcia pojedynczej sali czy wiaty tanecznej na zorganizowanie zabawy tanecznej, dyskoteki czy imprezy urodzinowej.

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej