Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

75 rocznica pacyfikacji wsi Giedlarowa

II wojna światowa to trudny okres dla mieszkańców Giedlarowej: stacjonowanie wojsk niemieckich, aresztowania, wywózki do Niemiec i obozów koncentracyjnych. 7 maja 1943 r. miała miejsce pacyfikacja wsi.

Otoczeni kordonem niemieckich wojsk mieszkańcy Giedlarowej byli trzymani pod lufami karabinów. Po kilku godzinach część z nich wypuszczono do domów, natomiast 35 młodych mężczyzn wywieziono do jarosławskiego więzienia (5 z nich zakatowano na śmierć).
Te tragiczne wydarzenia nigdy nie odeszły w zapomnienie. Co roku, przy kapliczce „Na Półtorakach” odprawiana jest plenerowa Msza Św. w intencji poległych mieszkańców Giedlarowej. W bieżącym roku, z inicjatywy mieszkańców Giedlarowej, przy współpracy Wójta Gminy Leżajsk, GOK Gminy Leżajsk, Parafii w Giedlarowej, ZS w Giedlarowej, OSP oraz KGW w Giedlarowej, 6 maja odbyły się uroczystości 75 rocznicy pacyfikacji wsi. Obchody te rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. przy kapliczce na „Półtorakach”, której przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Balicki i wygłosił patriotyczne Słowo Boże do licznie zgromadzonych mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych i gości przybyłych w tym dniu na wspólną modlitwę. Mszę koncelebrowali księża rodacy. W uroczystościach udział wzięły dwa poczty sztandarowe: OSP w Giedlarowej oraz Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic.
Po zakończonej Mszy Św. odbył się przemarsz pod tablicę upamiętniającą te trudne wydarzenia, gdzie nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, odczytanie apelu poległych i salwa honorowa w wykonaniu Ułanów pod dowództwem pana Pawła Guzego. Następnie delegacje złożyły wieńce, kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą poległych mieszkańców i wydarzenia związane z pacyfikacją wsi. Część bohaterom oddała delegacja Gminy Leżajsk, Rady Gminy i sołectwa Giedlarowej, w skład której weszli Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Dariusz Mędrek, Radna Rady Gminy Leżajsk pani Zofia Dąbek oraz Radny Powiatowy – Sołtys Giedlarowej pan Zdzisław Duszyński oraz Delegacja GOK Gminy Leżajsk na czele z Dyrektorem panem Markiem Krauzem i Gminnej Biblioteki Publicznej na czele z Dyrektorem panią Krystyną Niemczyk. Cześć poległym oddawali także strażacy OSP Giedlarowa reprezentowani przez Prezesa pana Jaromira Burka i Naczelnika pana Piotra Paula, delegacja Zespołu Szkół w Giedlarowej na czele z Wicedyrektorem panią Wiesławą Krauz i przedstawicielami Grona Pedagogicznego i społeczności szkolnej, a także współorganizator obchodów pan Damian Śliwa. Wiązankę złożyło także Koło Gospodyń Wiejskich z Giedlarowej na czele z Przewodniczącą panią Władysławą Wojtaś.

Po uroczystościach na „Półtorakach” dalsze obchody odbyły się w sali widowiskowej GOK w Giedlarowej, podczas których prelekcję o pacyfikacji wygłosił pan Damian Śliwa, pieśni patriotyczne zaśpiewał Zespół Cantilenae z Dębna. Ogromną wiedzą historyczną oraz swoją patriotyczną twórczością podzielił się z uczestnikami krakowski raper Tadeusz Tadek Polkowski. Był twórcą pierwszego nielegalu krakowskiego DMF(Dwóch Małoletnich Fachowców). W 2000 wraz z Marcinem „Kali” Gutkowskim założył w Krakowie grupę Firma. Do 2011 roku wraz z zespołem nagrał szereg albumów o tematyce patriotycznej. W międzyczasie gościł m.in. na płytach różnych wykonawców. W 2015 roku został wyróżniony nagrodą „Świadek Historii”, przyznaną przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Po zakończonym koncercie na uczestników obchodów czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej i kręgi Domowego Kościoła.

To ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie udało się zrealizować dzięki współpracy wielu współorganizatorów: wójta Gminy Leżajsk pana Krzysztofa Sobejko, Mieszkańców, którzy wyszli z inicjatywą uroczystych obchodów – szczególnie pana Damiana Śliwy, Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk, Parafii w Giedlarowej oraz kręgów Domowego Kościoła, Sołtysa i Radnych Giedlarowej, Zespołu Szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej. Wymienionych organizatorów wsparła także liczna rzesza sponsorów: Gmina Leżajsk, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk, Firma Handlowo Usługowa Roman Repetowski, KAM-BRUK Marcin Daź, Damiano Damian Śliwa, Drukarnia eMKa – Mirosław Kłosowski, Usługi Rolniczo-Transportowe Dariusz Gryba, El-Joz Rafał Józefko, Superex Janusz Rozlazły. Rangę uroczystości swoją obecnością podnieśli także ułani z Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego utworzonego przy klubie jeździeckim Equistro w Wierzawicach na czele z panem Pawłem Guzym. Za zrozumienie dla tej szczególnej inicjatywy – wsparcie i obecność bardzo serdecznie wszystkim wymienionym dziękujemy.

Patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny i cześć poległym to cechy, które należy pielęgnować i przekazywać młodemu pokoleniu… a wszystko ku jednemu: „Żeby Polska była Polską!”.