Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Bagatelka z Brzózy Królewskiej na Harcach Teatralnych

Bagatelka z Brzózy Królewskiej na Harcach Teatralnych

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej po raz kolejny odbył się Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn: „Kwietniowe Harce Teatralne”. W wydarzeniu tym wzięła udział dziecięca grupa teatralna „Bagatelka” działająca przy Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej.

Młodzi aktorzy przedstawili zgromadzonej publiczności „Królewnę Śnieżkę”. Dziękujemy organizatorom za upominki i słodki poczęstunek, a aktorom z „Bagatelki” nie tylko za występ, ale i za zaangażowanie i uczestniczenie w cotygodniowych próbach.