Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Brzozoki na Gminnym Przeglądzie Pieśni Biesiadnej

Brzozoki na Gminnym Przeglądzie Pieśni Biesiadnej

W dniu 30.10.2022 r. w Giedlarowej odbył się Przegląd Pieśni Biesiadnej. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowały się zespoły działające na terenie Gminy Leżajsk. Swój repertuar biesiadny zaprezentował również zespół Brzozoki z Brzózy Królewskiej. W imieniu grupy dziękujemy organizatorom za ufundowanie nagrody specjalnej i wspólną biesiadę. Podczas Przeglądu Pieśni Biesiadnej miała również miejsce bardzo ważna i miła okoliczność. W tym dniu Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta RP w dowód uznania pracy na rzecz lokalnej społeczności uhonorowane zostały 2 pracownice GOK: pani Magdalena Niemczyk i pani Zofia Woś. Odznaczenia w obecności zebranych gości dokonał Wicewojewoda Podkarpacki pan Radosław Wiatr.