Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Brzozoki z występem na Dniu Sołtysa w Giedlarowej

Brzozoki z występem na Dniu Sołtysa w Giedlarowej

Corocznie 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu wyrażenie uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności.

Sołtysi pojawili się już w średniowieczu, wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Obecnie sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy.W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli praktycznie wyłącznie mężczyźni, dziś panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie. Co roku święto sołtysów staje się coraz bardziej popularne. W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców organizowane są spotkania i konkursy. Wójtowie i burmistrzowie wystosowują uroczyste powinszowania. Z tej też okazji w Giedlarowej swoje święto wspólnie obchodzili sołtysi z Gminy Leżajsk i Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Dla wszystkich zebranych gości na scenie w GOK wystąpił zespół Brzozoki z Brzózy Królewskiej.