Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Dni Gminy Leżajsk w Giedlarowej

Dni Gminy Leżajsk w Giedlarowej

W dniu 5 czerwca 2022 r. na stadionie sportowym w Giedlarowej  odbyły się Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło”. Do wspólnego świętowania włączyła się liczna grupa zaproszonych gości- przedstawicieli władz samorządowych ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawicieli firm, organizacji, instytucji i stowarzyszeń z terenu gminy, przedstawicieli sponsorów. Po części oficjalnej, w czasie której wszystkie 28 kół gospodyń wiejskich prezentujących tradycyjne potrawy staropolskie otrzymały nagrody ufundowane przez sponsorów, rozpoczął się ciąg występów artystycznych. Na scenie zaprezentowały  się zespoły śpiewacze i taneczne, a na podsumowanie wspaniałych występów zagrał Zespół Golec uOrkiestra. Wspaniałe występy śpiewacze i taneczne przeplatane były prezentacją stoisk z tradycyjnym jadłem staropolskim kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z 28 miejscowości z kilku województw. Wieczorem odbył się okazały koncert i pokaz sztucznych ogni.

Włościańskie Jadło zorganizowali Gmina Leżajsk oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk. Współorganizatorem wydarzenia był Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Powiat Leżajski, a patronaty medialne nad naszym wydarzeniem objęli TVP Rzeszów, Radio VIA, Gazeta codzienna Nowiny i portal nowiny24.pl.  Duży wkład w organizację imprezy mieli także Sołtys Wsi Giedlarowa pan Zdzisław Duszyński, obiektu użyczył Klub Sportowy „Victoria” z Giedlarowej, w zabezpieczeniu wydarzeń wspierały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Giedlarowej, Biedaczowa, Brzózy Królewskiej, Piskorowic i Wierzawic. Niewątpliwie spora zasługa i wsparcie leżała także po stronie sponsorów: Spółki stare Miasto-Park, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy, Biura Nieruchomości Alicja z Leżajska, Drukarni EMKa, Browaru Leżajsk, Firmy Usługi w zakresie robót budowlanych Aleksander Dudek, firmy Usługi Koparko-ładowarką Andrzej Palikij, firmy TRIM-BUD Robert Palikij, Zakładu Fotograficznego JAMFOT Jerzy Murdzia, firmy Rolnik Zenon Grabarz, Pracowni APEX PLUS Beata Pęcak, firmy EL-JOZ Usługi elektryczne Rafał Józefko, firmy Usługi Transportowe s.c. Tadeusz Rutkowski i Małgorzata Trębacz, Restauracji Stokrotka w Giedlarowej.

W czasie wydarzenia swój jubileusz „50-lecia mrożonek w Leżajsku” obchodził ZPOW HORTINO, który był sponsorem nagród w loterii fantowej i atrakcji dla dzieci.

Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia, w tym także zespołom artystycznym i kołom gospodyń za aktywne włączenie się w celebrowanie Włościańskiego Jadła.